Kerncijfers

Boekjaar loopt van 1/1 tot 31/12

Balans

in 000 euro 2015 2014 2013 2012 2011
Vaste activa 82.067 66.443 62.216 65.985 64.848
Vlottende activa 298.089 273.537 279.739 253.690 241.377
Eigen vermogen 81.300 79.103 72.007 67.904 62.213
Belang van derden 2.385 2.029 1.786 1.710 1.452
Voorzieningen 9.689 8.810 8.754 6.997 6.799
Vreemd vermogen 286.781 250.037 259.409 243.064 235.762
Balanstotaal 380.155 339.980 341.955 319.675 306.226

Resultatenrekening

in 000 euro 2015 2014 2013 2012 2011
Bedrijfsopbrengsten 662.877 619.811 669.277 635.177 504.601
EBIT 18.056 15.443 12.718 19.126 20.419
Financieel resultaat -7.917 -6.121 -6.234 -6.738 -9.798
Uitzonderlijk resultaat 1.232 518 4.893 -51 8.493
Winst voor belastingen 11.371 9.841 11.376 12.336 19.113
Vermogensmutatie /
aandeel derden
-4.225        
Winst na belastingen 2.292 7.049 5.966 5.816 11.631