Primeur in België: Willemen Infra stelt Drainphalt voor, de waterdoorlatende asfaltverharding

Prev Next

Met trots stellen we vandaag Drainphalt voor: een duurzame, innovatieve asfaltverharding. Het nieuwe asfalt biedt een antwoord op een heel actueel milieuprobleem, namelijk: het dalende grondwaterpeil in België. De innovatieve verharding is waterdoorlatend waardoor de aanleg van, onder andere, buffers en riolen overbodig wordt. Drainphalt buffert het regenwater zodat het geleidelijk aan kan doorsijpelen naar  het grondwater. “Ik ben heel trots dat we vandaag onze jarenlange ervaring in wegenbouw koppelen aan de jonge dynamiek in ons bedrijf om zo antwoorden te formuleren op actuele maatschappelijke vraagstukken”, vertelt Tom Willemen, CEO Willemen Groep.

Van alle Belgische oppervlakken is er 14% verhard en dus niet waterdoorlatend. Doordat ons land vaak met hevige regenbuien kampt, stroomt er een aanzienlijke hoeveelheid oppervlaktewater aan een zeer hoge snelheid in onze rioleringen en afvoerkanalen. Dat zorgt ervoor dat we regelmatig geconfronteerd worden met overstromingen. Om die reden is de watertoets ingevoerd. Die watertoets is één van de vereisten om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen en stelt dat wanneer je een oppervlakte wilt verharden, je voor voldoende infiltratiecapaciteit moet zorgen naar de bodem toe. “Drainphalt is specifiek ontwikkeld om een antwoord te bieden op dit actuele en maatschappelijk vraagstuk. De innovatieve asfaltverharding slaat het regenwater tijdelijk op vooraleer het af te geven aan de ondergrond. Daardoor hoef je ook geen riolering, watergreppels, afvoerroosters, opslagtanks, bufferbekkens of grachten aan te leggen. Het drainerende vermogen van Drainphalt zorgt er dus voor dat je niet alleen kosten bespaart, maar tegelijkertijd ook plaats”, zegt Emmanuel Van Damme, Directeur productie en calculatie asfalt bij Willemen Infra.

“Om de proef op de som te nemen hebben we vandaag een storm gesimuleerd. Met een nepwolk lieten we op enkele minuten tijd 1.400 liter water regenen op 20 m2 Drainphalt. Dat getal staat gelijk aan de gemiddelde maandelijkse neerslag in België. Het resultaat was verbluffend: er bleef geen enkele plas liggen”, aldus Tom Clerinx, Innovatiecoördinator bij Willemen Groep.

Een extra voordeel is dat het asfaltmengsel bij een lagere temperatuur wordt geproduceerd. Daardoor verbruiken we minder energie en komt er minder CO2 vrij. Drainphalt is dus niet alleen een innovatief product, maar ook een duurzame oplossing. Bovendien maakt Drainphalt het werk van onze wegenwerkers een pak aangenamer, omdat je het bij een lagere temperatuur kan aanleggen.

Willemen Groep zet hard in op innovatie en organiseert daarom jaarlijks een innovatiewedstrijd voor eigen medewerkers. Dankzij die wedstrijd krijgen zij de kans om eigen ideeën in te dienen en uit te werken en zo hun manier van werken eenvoudiger, veiliger en efficiënter te organiseren. In 2017 werd Drainphalt als innovatie-idee ingediend door Inge Vancompernolle. “Ik vind het geweldig dat de innovatiewedstrijd ervoor heeft gezorgd dat we hier vandaag allemaal samen in Flanders Expo Gent zijn. Vandaag geven we het startsein voor een product dat een grote maatschappelijke meerwaarde heeft”, aldus Inge, Verantwoordelijke calculatie en verkoop asfalt. Wens je meer informatie? Bezoek dan zeker www.drainphalt.be.

27 November, 2018 - 14:30

Willemen Infra came into being on 1 July 2018 as a result of the merger between Aswebo, Aannemingen Van Wellen and the infrastructure department of Kumpen and is a leading road builder and asphalt and concrete manufacturer.