Startbaan 01/19 - Brussels Airport

Description 

Aswebo startte op 26 juli 2016 met de renovatie van start- en landingsbaan 01/19 op Brussels Airport. De bovenste asfaltlagen werden afgeschraapt en heraangelegd, de verharde bermen en afwatering vernieuwd, de riolering gerenoveerd en de lichtbakens kregen energiezuinige LED-lampen. De werkzaamheden werden op anderhalve maand tijd afgerond, liefst twee weken vroeger dan gepland. In de zomer van 2015 renoveerde Aswebo al baan 07R/25L. Ook toen kon vroeger worden opgeleverd.

De renovatie verliep in verschillende fases en er werd ook ’s nachts gewerkt om de impact op de omwonenden en de luchthaven in de tijd te beperken.

Fase 1 : 26/07/2016 – 05u00   07/08/2016 – 22u00 (dag & nacht)

De eerste fase omvatte de heraanleg van het zuidelijke en het centrale gedeelte van de baan. Het asfalt werd afgeschraapt en heraangelegd, de afwateringsgoten weggehaald en vernieuwd. De renovatie van de riolen gebeurde aan de hand van een koustechniek, waarbij een kous uit hars in de oorspronkelijke buis gebracht wordt en uithardt tegen de binnenkant. Er werd in deze fase ook al gestart met de aanleg van LED-verlichting. Een belangrijk kruispunt met taxiwegen werd volledig afgewerkt in deze fase.  

Fase 2 : 07/08/2016 – 22u00  19/08/2016 – 22u00 (dag & nacht)

In deze periode werd verder gewerkt aan het zuidelijke en centrale gedeelte van baan 01/19 en werd ook gestart op de kruising van baan 01/19 met baan 25R. Het asfalt werd verder afgeschraapt en heraangelegd, de afwateringsgoten weggehaald en vernieuwd en de renovatie van de riolen en de aanleg van de LED-verlichting werden voortgezet. Ook werd een nieuwe rioleringsbuis geplaatst onder de kruising van beide banen. Er werd dag en nacht op volle capaciteit doorgewerkt om de kruising van beide landingsbanen terug te kunnen openstellen op het einde van deze fase.

Fase 3 : 19/08/2016 – 22u00  26/08/2016 – 22u00 (dag & nacht)

Tijdens de derde fase werd het zuidelijke deel van de startbaan afgewerkt en werd er verder gewerkt op het centrale gedeelte. In deze fase werd ook verder werk gemaakt van de heraanleg van het asfalt, de vernieuwing van de afwateringspoten, de renovatie van de riolen en de aanleg van de verlichting. Op de kruising met baan 25 Rechts en het zuidelijke deel werden al groeven getrokken in het asfalt.  Deze groeven komen uiteindelijk over de hele lengte van de baan. Ze zorgen er voor dat de banden van de vliegtuigen in slechte weersomstandigheden een betere grip hebben op de baan. Ook het regenwater kan zo sneller wegvloeien. Op de kruising met baan 25R mocht enkel ’s nachts gewerkt worden om de baan overdag over de volledige lengte te kunnen gebruiken.

Fase 4 : 26/08/2016 – 22u00  10/09/2016 – 05u00 (enkel nachtwerk)

In de laatste fase van de werkzaamheden werd het centrale gedeelte verder afgewerkt.  Dit omvatte nog de grooving in het asfalt en het afwerken van de LED-verlichting. Er werd enkel nog ’s nachts gewerkt, zodat de baan 01/19 overdag volledig beschikbaar was.

Enkele kerncijfers:

  • 239.000 m² asfalt gelegd van 9 cm dik
  • 62.000 m² verharde bermen langs de startbanen afgebroken en heraangelegd
  • 373 km kabels hernieuwd
  • 5,6 km kanalen die regenwater laten afvloeien, afgebroken en heraangelegd
  • 3,2 km riolen gerenoveerd
  • 1.850 lampen vervangen door LED-lampen

Bekijk ook hoe Aswebo in 2015 in minder dan 3 maanden tijd de grondige renovatie van baan 25L/07R tot een goed einde bracht.
 

Categorie: Wegenbouw; Asfaltwerken - Renovatie

Willemen Infra a vu le jour le 1er juillet 2018 de la fusion entre Aswebo, Aannemingen Van Wellen et le département infra de Kumpen et est l'un des principaux constructeurs de routes et fabricants d'asphalte et de béton.

 
emplacement 

Détails du projet

Entrepreneur
Leopoldlaan, Zaventem, Brussels, Belgique
Délai
2 mois
Début des travaux
07-2016
Fin des travaux
09-2016