Brug N49 - Oosteeklo (Assenede)

Prev Next
Description 

Het kruispunt van de E34 met de Stroomstraat werd vervangen door een nieuwe brug over de E34/N49. De brug en de weg er naartoe telt één rijstrook in elke richting. Daarnaast, aan de oostkant van de weg, ligt er nu een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Op de brug scheidt een stootband het fietsverkeer van het gemotoriseerd verkeer.

Doordat het kruispunt verdween, is de E34 op- of afrijden hier niet langer mogelijk. Om dit op te vangen, werd de zuidelijke parallelweg tussen de Vaartstraat en de Stroomstraat verbreed en heraangelegd voor het lokale verkeer en het openbaar vervoer. De 'oude' Stroomstraat sluit ter hoogte van het voormalige kruispunt aan op de parallelwegen.

De werken kaderden binnen de ombouw van de N49 tot autosnelweg. De N49, de zogenaamde expresweg tussen Antwerpen en de kust, dateert van de jaren ‘70. Om deze weg veiliger en vlotter te maken, besliste de Vlaamse overheid om hem om te bouwen tot een autosnelweg. Om de hinder voor het verkeer tijdens de werken zo klein mogelijk te houden, werden verschillende maatregelen genomen. Zo werd de brug in twee delen gebouwd (per weghelft), waardoor het verkeer op de E34 steeds in twee richtingen mogelijk bleef. 

 

Willemen Infra a vu le jour le 1er juillet 2018 de la fusion entre Aswebo, Aannemingen Van Wellen et le département infra de Kumpen et est l'un des principaux constructeurs de routes et fabricants d'asphalte et de béton.

 
emplacement 

Détails du projet

Entrepreneur
Stroomstraat, Oosteeklo, Oost-Vlaanderen, Belgique
Maître(s) d'ouvrage 
Agentschap Wegen en Verkeer
Montant 
€3.800.000
Délai
1 an 1 mois
Début des travaux
03-2018
Fin des travaux
04-2019