Veiligheidsadviseur Oosterweelverbinding

Bij Willemen Infra draait alles rond de strafste plannen. Als deel van de Tijdelijke Maatschap Rechteroever Compleet (TM ROCO), werken Willemen Infra en Franki Construct mee aan de verbinding tussen de Scheldetunnel en de R1, zowel in noordelijke als in oostelijke richting. Samen kijken we vooruit en geven we de toekomst vorm. We creëren kansen en ruimte om te leren en te groeien. Zo kunnen we altijd kwaliteit afleveren, hoe complex een project ook is.

Momenteel zijn we voor het project Oosterweelverbinding actief op zoek naar een Veiligheidsadviseur.

Hoe bouw jij mee aan de strafste plannen?

Als Veiligheidsadviseur Deelproject ben je de verbindende factor tussen de werkvoorbereiding en de uitvoering buiten. Je adviseert in de voorbereiding en ondersteunt tijdens de uitvoering. Op de ene kant betekent dit dat je er voor zorgt dat wet- en regelgeving in het kader van veiligheid correct worden nageleefd op de andere kant werk je constant mee aan het verhogen van het veiligheidsbewustzijn op de bouwplaats.

Resultaatgebieden:

 • Opstellen RI&E uitvoeringsfase en implementatie beheersmaatregelen;
 • Toetsen van beheersmaatregelen volgend uit de RI&E;
 • Toetsen van veiligheid tijdens uitvoeringsfase door middel van werkplekinspecties en monitoren beheersmaatregelen;
 • Toetsen van V&G plannen en werkplannen van werkpakkethouders en onderaannemers;
 • Ondersteunen en adviseren van de veiligheidsorganisatie bij veiligheidsvraagstukken;
 • Op verzoek bijwonen van kick-off metingen en start-werkbesprekingen;
 • Het toetsen van door de uitvoering opgestelde taak-risicoanalyses en eventueel daaruit volgende werkvergunningen;
 • Het beoordelen en melden van onveilige situaties;
 • (Mede)uitvoeren van ongeval onderzoek;
 • Het opstellen en bevorderen van toolboxen en voorlichting over veiligheid;
 • Het bevorderen van de veiligheidscultuur en mede initiëren van veiligheidscampagnes tijdens de uitvoering.

Bevoegdheden:

De veiligheidsadviseur deelgebied mag het werk ten alle tijden laten onderbreken bij een potentieel risico voor mensen om omgeving (zoals ook alle andere medewerkers). Hij is geen budgetverantwoordelijkheid of lijnverantwoordelijkheid in deze adviserende rol.

Wat heb je in huis?

Minimale kwalificaties:

 • Veiligheidscoördinator niveau B (niveau A is een pré);

 • Preventieadviseur niveau 2;

 • Veiligheid voor leidinggevenden (VOL-VCA);

 • Minimaal 5 jaar werkervaring (bij voorkeur in de civiele bouw);

 • Goede beheersing van de Engelse taal.

Kerncompetenties:

 • Zowel intern als ook extern naar de opdrachtgever toe voldoende communicatieve vaardigheden inclusief overtuigingskracht;
 • Probleemoplossend vermogen dat zich manifesteert in proactief zijn en hands-on-mentaliteit;
 • Samenwerken om doelen te bereiken door delen van informatie en ondersteunen van collega’s;
 • Flexibiliteit in de samenwerking met de diverse organisatieniveaus.

Waar kan je bij ons op rekenen?

Er wacht jou een sterk gevarieerde functie met tal van opportuniteiten en ruimte voor ontplooiing. Verder kan je rekenen op een aantrekkelijk salarispakket met tal van extralegale voordelen.

Heb je interesse of wens je graag meer informatie?

Contacteer Gregory Bovée via gregory.bovee@willemeninfra.be of +32 473 31 71 35.

Résumé de l'offre

Entrepreneurs 
Oosterweel
Sector 
Bouw
Ingenieurschap
Installatie/Onderhoud/Herstellingen
Landbouw/Bosbouw/Visserij
Milieu
Catégories 
Bouw/Constructie
Admin/Secretariaat/Onthaal
Milieu/Veiligheid