Aswebo

Activiteiten

Algemene wegenbouw

Lees meer over de activiteiten van Aswebo in de algemene wegenbouw; bestratingswerken, betonwerken, funderingswerken, grondwerken en rioleringswerken.

Asfalt

Lees meer over de productie van asfalt door Aswebo en de verschillende manieren van asfaltverwerking die Aswebo toepast.

Burgerlijke bouwkunde

Lees meer over de activiteiten van Aswebo in de burgerlijke bouwkunde; bruggenbouw, wegtunnels, fietstunnels, geluidsschermen en pompstations.

Recyclage

Lees meer over de verwerking van bouw en sloopasfalt door Aswebo. Aswebo beschikt over vaste en mobiele breek- en zeefinstallaties, betoncentrales en een eigen laboratorium voor kwaliteitscontrole.