Aswebo

Algemene wegenbouw

Bestratingswerken

Verharde oppervlakten zoals straten, pleinen of parkings kunnen niet alleen in asfalt of beton worden aangelegd.  Kasseien, klinkers, (natuursteen) dallen, mozaïekkeien of waterdoorlatende materialen behoren eveneens tot de mogelijkheden. Afhankelijk van de toepassing van het oppervlak en de gekozen materialen, bestaan er talloze legpatronen (segmentverband, schubbenverband, waaierverband, schelpen - of pauwstaartverband, halfsteenverband, elleboogverband, visgraatverband, keperverband, blokverband, …)

 •  
  Bestratingswerken
 •  
  Bestratingswerken

Algemene wegenbouw - Betonwerken

Betonwerken

Beton is een van de meest gebruikte en polyvalente materialen in de wegenbouw.  Het is dan ook vanzelfsprekend dat dit tot de sterke punten van Aswebo behoort. Dankzij modern materieel en ervaren personeel zorgt Aswebo voor een kwaliteitsvolle en efficiënte uitvoering. Het (her)aanleggen van snelwegen in doorgaand gewapend rijwegbeton waarbij vaak dag en nacht gewerkt wordt, is een van de absolute specialiteiten. Naast al dan niet gewapende rijwegbeton en fietspaden verzorgt Aswebo ook de aanleg van allerhande lijnvormige elementen met een glijbekistingsmachine. Hierbij worden allerhande boordstenen, greppels, stootbanden, verholen goten, … ter plaatse gestort. Dankzij de ervaring en de knowhow van het personeel kan Aswebo bijna alles wat prefab bestaat ook ter plaatse storten.

 •  
  Lijnvormige elementen: New Jersey stootbanden
 •  
  Lijnvormige elementen: New Jersey stootbanden
 •  
  Lijnvormige elementen: watergreppels en boordstenen
 •  
  Lijnvormige elementen: watergreppels en boordstenen
 •  
  Lijnvormige elementen: watergreppels en boordstenen
 •  
  Lijnvormige elementen: watergreppels en boordstenen
 •  
  Rijwegbeton
 •  
  Rijwegbeton

Algemene wegenwerken - Funderingswerken

Funderingswerken

Een goede fundering van essentieel belang om latere verzakkingen van het wegdek te vermijden. Er zijn verschillende soorten funderingen:

 • steenslagfunderingen
 • fundering van ternair mengsel
 • zandcementfundering
 • fundering van vliegas - kalkmengsels
 • fundering van vliegas - cementmengsels
 • fundering van schraal beton
 • fundering van puzzolaanbeton
 • fundering van schraal beton aangelegd met glijbekisting

Algemene wegenwerken - Grondwerken

Grondwerken

Aswebo beschikt over al het nodige materieel en personeel voor het uitvoeren van grondwerken en grondverzet:

 • aan- en afvoer van gronden
 • afgraving van gronden
 • uitgraving van gronden
 • ophoging van gronden
 • profileren van de oppervlakken
 • verdichten van de oppervlakken
 • trekken van grachten
 •  
  Grondwerken
 •  
  Grondwerken

Algemene wegenwerken - Rioleringswerken

Rioleringswerken

Een goed aangelegd en onderhouden rioleringsstelsel is van groot belang voor een snelle afvoer van water. Aswebo is al sinds decennia actief in het plaatsen van diverse soorten rioleringen.
 

 •  
  Rioleringswerken
 •  
  Rioleringswerken