Aswebo

asfalt

Productie van asfalt

Aswebo beschikt in Vlaanderen over 3 asfaltproductieplants: Gent, Brugge en Lummen. Een asfaltmenginstallatie kan gezien worden als een modern uitgeruste fabriek, waarin het gehele productieproces zich afspeelt onder gecontroleerde omstandigheden, gestuurd en bewaakt door computers en ervaren operatoren. In elk van de asfaltplants worden niet alleen de meest courante mengsels gedraaid, ook heel wat bijzondere en uitzonderlijke samenstellingen zijn mogelijk.

 • asfalt met kleurondersteunende granulaten
 • lage temperatuurasfalt

Het volledige productieproces en het geproduceerde asfalt staat onder toezicht van COPRO. Kwaliteit en conformiteit zijn voor Aswebo een absolute evidentie. Via haar dochterbedrijf ASCOVIL beschikt Aswebo in Villers-le-Bouillet over een van de modernste asfaltproductieplants van Wallonië, waardoor we in heel het hele land actief zijn. De impact op de omgeving is voor Aswebo van zeer groot belang. De asfaltmenginstallaties voldoen dan ook aan de scherpste eisen die gesteld worden aan geluid, geurhinder en de emissie naar bodem en lucht.

 •  
  Productie KWS - Plant Brugge
 •  
  Productie KWS - Plant Gent
 •  
  Productie KWS - Plant Lummen

Asfalt - Verwerking

Verwerking

Asfaltwerken

Het aanbrengen van een laag asfalt op het zand, op een fundering of reeds aangebrachte verhardingslaag gebeurt machinaal door middel van een asfaltspreidmachine. Bij zeer kleine werken of op plaatsen die voor de machine moeilijk bereikbaar zijn wordt asfalt nog wel met de hand gespreid. Direct na het aanbrengen zorgen walsen ervoor dat het asfalt optimaal wordt verdicht. Zodra het asfalt is afgekoeld kan het verkeer er gebruik van maken.

 •  
  Asfaltwerken
 •  
  Asfaltwerken

Asfalt - Verwerking - Bestrijking

Bestrijking

De bestrijking is een oppervlaktebehandeling (beschermingslaag) waarbij op een verharding één of meerdere lagen steenslag wordt gestrooid. Men maakt een onderscheid tussen éénlaagse bestrijking, éénlaagse bestrijking met dubbele begrinding en tweelaagse bestrijking.

 

 •  
  Bestrijking
 •  
  Bestrijking

Asfalt - Verwerking - Gietasfalt

Gietasfalt

Gietasfalt is dus een materiaal dat enorm geschikt is voor onder meer gemeentelijke en stedelijke infrastructuurwerken, waarbij de eventuele meerkosten bij aanleg ruimschoots gecompenseerd worden door zijn duurzaamheid en zijn voordelen tijdens de uitvoering. Gietasfalt kan, door zijn eigenschappen, door zijn mogelijkheid tot inkleuren en door zijn mogelijkheid tot combinaties met andere natuurlijke materialen, hier zeker een meerwaarde betekenen. Voor de goede verwerking en toepassing van gietasfalt is veel vakmanschap en ervaring van de verwerker met het product vereist.

 •  
  Gietasfalt
 •  
  Gietasfalt