Aswebo

Erkenningen en attesten

Online DOP

Informatieverstrekking in het kader van de Wet inzake Overheidsopdrachten.pdf

Erkenningen:

Aswebo is erkend in de volgende klassen en categorieën en ondercategorieën:

1A
1B – B1
8C+8C1+5G
1C2 – 1C3 – 8C5
1D1 – 1D29 – 3D8
8E+8E1+5D
1E2 – 1E4
1G2 – 1G3
8H
1L2
1P1 – 1P2 – 1P3
1S – 1S1

Certificaten en attesten:

Aswebo hecht veel belang aan kwaliteit, veiligheid en het milieu. De ISO 9001-,  VCA-, COPRO- en EMAS certificatie zijn hiervan het bewijs.

ISO 9001

Het uitgangspunt van de ISO9001-kwaliteitsnorm is een procesmodel voor kwaliteitsmanagement. In het model worden de bedrijfsprocessen en de bedrijfscyclus weergegeven. Klanteisen, klanttevredenheid en continu verbeteren zijn hierbij de sleutelwoorden:

 • Klanteisen : Aswebo weet wat de klant van haar eist, verwacht en stelt voldoende middelen ter beschikking om aan deze eisen te kunnen voldoen.
 • Klanttevredenheid : Aswebo levert haar product of dienst op de afgesproken wijze af.
 • Continu verbeteren : Aswebo controleert continu of er inderdaad aan de eisen is voldaan en voert waar nodig verbeteringen door.

Aswebo's klanten vragen en krijgen continu kwaliteit.

VCA

VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers:

 • Veiligheid: veiligheid, gezondheid, en milieu (VGM)
 • Checklist: vragenlijst uitgewerkt als doorlichtings- en screeningsysteem
 • Aannemers: opdrachtnemers, bedrijven (contractors) die bij derden (opdrachtgevers) werkzaamheden verrichten.

Het VCA-certificaat is een verklaring die een gerechtvaardigd vertrouwen biedt 'dat de veiligheid in goede handen is'. Kenmerk van het VCA-certificaat is dat periodiek gecontroleerd wordt of Aswebo nog aan alle eisen voldoet. Aswebo staat als het ware onder toezicht van de certificatie-instelling die het certificaat heeft verstrekt en wordt door deze regelmatig (jaarlijks) gecontroleerd.

Zowel voor de opdrachtgever, Aswebo als zijn personeel heeft dit VCA-certificaat voordelen:

 • een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteedt aan Aswebo mag er op vertrouwen dat dit werk op een veilige manier wordt uitgevoerd
 • Aswebo is verzekerd van een eerlijke, onpartijdige, professionele beoordeling door een certificatie-instelling, aangezien VCA toegepast wordt onder formele Europese accreditatieregels. Bovendien heeft het VCA-certificatieproces overeenkomsten met de ISO 9001-systemen en -audits, 'het éné helpt het ander'. VCA is een middel om aan te tonen dat Aswebo werkt overeenkomstig essentiële wettelijke vereisten.

Het Aswebo-personeel mag een veilige en gezonde werkomgeving verwachten. Een persoonlijk VCA-veiligheidsdiploma is een waardevol document voor de houder, aangezien dit een officiële erkende verklaring is die een gerechtvaardigd vertrouwen biedt dat de houder een professionele, veilig werkende vakman is.

COPRO

COPRO-certificatie is gebaseerd op een continue industriële zelfcontrole door de producent (Aswebo) van het gecertificeerde product (asfalt). Deze zelfcontrole is van toepassing vanaf de grondstoffen over het volledige productieproces tot het eindproduct.

Aswebo wordt periodiek onderworpen aan een evaluatie door een keuringsinstelling.  Dit gaat o.a. gepaard met monsternemingen voor beproeving in erkende laboratoria. De resultaten van deze controleproeven dienen de resultaten van de zelfcontrole van Aswebo in haar eigen laboratoria te bevestigen.

Aswebo is gecertificeerd voor :
* Gietasfalt voor de wegenbouw of voor de waterbouw :

 • asfaltplant te Gent

* Asfaltmengsels voor de wegenbouw of voor de waterbouw :

 • asfaltplant te Brugge
 • asfaltplant te Gent
 • asfaltplant te Lummen

* Puingranulaten geproduceerd op een vaste locatie:

 •  brekerij te Gent en Brugge

EMAS

Naast aandacht voor kwaliteit en veiligheid is milieuzorg een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid bij Aswebo.

ISO 14001 en EMAS biedt voor de asfaltcentrale te Villers-Le-Bouillet een systeem waardoor milieuzorg integraal aangepakt wordt.

Om voor registratie in aanmerking te komen werd voor deze asfaltcentrale:

 • een milieuanalyse van de activiteiten, producten en diensten uitgevoerd en in het licht van de resultaten van deze analyse werd een milieubeheersysteem geïntroduceerd
 • een milieuaudit uitgevoerd, speciaal gericht op het beoordelen van de milieuprestaties van de organisatie
 • een milieuverklaring opgesteld
 • de hierboven genoemde elementen onderzocht om na te gaan of zij aan de voorschriften beantwoorden; de milieuverklaringen werden gevalideerd door de milieuverificateur
 • de milieuverklaring ingediend bij de bevoegde instantie en na registratie openbaar gemaakt (zie publieke milieuverklaring)

Ascovil_déclaration_environnemental_2017.pdf