E17 - Deinze-Kruishoutem

Prev Next
Beschrijving 

Dit project van klasse 8 omvatte het structureel onderhoud tussen Kruishoutem en Nazareth. De uitvoeringstermijn bedroeg 100 kalenderdagen. Tijdens die periode werden zowel de volledige rijweg, de pechtstrook en de fundering opgebroken. Die werden vervangen door een fundering in walsbeton, een sandwichlaag in asfalt en een rijweg in doorgaand gewapend beton. Op het moment van de heraanleg van het wegdek kregen bepaalde op- en afritten van de complexen Deinze/Nazareth en Kruishoutem een nieuwe toplaag.

De volledige aanneming verliep in vier fases: 

In de eerste fase werden de voorbereidende werken uitgevoerd zoals het aanleggen van vluchthavens, het maken van doorsteken, etc. De twee volgende deeltermijnen hielden de effectieve uitvoering van de werken in. Tijdens die fases reed het verkeer van de E17 op twee keer twee versmalde rijstroken. Tijdens de laatste fase vond de eindafwerking plaats en de vrijmaking van de rijweg. 

Om de verkeershinder te beperken werd in de eerste twee fases en bij de fasewissels enkel 's nachts gewerkt. Tijdens de andere fases werd er in een volcontinu systeem doorgewerkt. 

Categorie: Wegenbouw; Algemene wegenwerken, Asfaltwerken, Betonwerken

Willemen Infra - de grootste Belgische wegenbouwer - is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Aswebo, Aannemingen Van Wellen en de infra-afdeling van Kumpen.

Nieuws

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
E17, Deinze, Oost-Vlaanderen, België
Bouwheer 
Agentschap Wegen en Verkeer
Bedrag 
€13.698.000
Uitvoeringstermijn
4 maanden
Start werken
05-2013
Einde werken
09-2013