Kerncijfers

Boekjaar loopt van 1/1 tot 31/12

Balans

in 000 euro 2016 2015 2014 2013 2012
Vaste activa 79.862 82.067 66.443 62.216 65.985
Vlottende activa 326.400 298.089 273.537 279.739 253.690
Eigen vermogen 84.286 81.300 79.103 72.007 67.904
Belang van derden 2.624 2.385 2.029 1.786 1.710
Voorzieningen 7.875 9.689 8.810 8.754 6.997
Vreemd vermogen 311.476 286.781 250.037 259.409 243.064
Balanstotaal 406.263 380.155 339.980 341.955 319.675

Resultatenrekening

in 000 euro 2016 2015 2014 2013 2012
Bedrijfsopbrengsten 736.572 662.877 619.811 669.277 635.177
EBIT 18.167 18.056 15.443 12.718 19.126
Financieel resultaat -7.169 -7.917 -6.121 -6.234 -6.738
Uitzonderlijk resultaat -40 1.232 518 4.893 -51
Winst voor belastingen 10.957 11.371 9.841 11.376 12.336
Vermogensmutatie /
aandeel derden
-2.654 -4.225      
Winst na belastingen 5.837 2.292 7.049 5.966 5.816