De Waal Palen, Wig Palen en Olivier Funderingstechnieken worden samen De Waal Solid Foundations

Prev Next

De Waal Palen nv, Wig Palen bvba en Olivier Funderingstechnieken nv gaan sinds 30 juni 2017 samen verder onder de naam DE WAAL SOLID FOUNDATIONS NV. Met een gecombineerde omzet van € 45 miljoen en 130 medewerkers, wordt De Waal Solid Foundations één van de belangrijkste actoren in de wereld van de funderingen. Samen met Studiebureel Sondex vormt het nieuwe bedrijf de business line Funderingen van Willemen Groep.

De algemene leiding van De Waal Solid Foundations, met hoofdzetel in Lokeren, is in handen van Olivier Rens. De nieuwe vennootschap bestaat uit 3 grote afdelingen: Palen, Beschoeiingen en Buitenland. De afdeling Palen zal geleid worden door Damien Sneyers en Bertrand Van Gyseghem. Tim Van Langenhove krijgt de verantwoordelijkheid over de afdeling Beschoeiingen. Het buitenland wordt verder opgevolgd door Olivier Rens. Alle lopende contracten met De Waal Palen, Wig Palen en Olivier Funderingstechnieken worden overgenomen door De Waal Solid Foundations. De vestiging in Oostende blijft behouden.

Complementariteit

De drie vennootschappen maken al jaren deel uit van de Groep De Waal en zijn allen vooral actief op de Belgische markt. Door de know-how en expertise van de 3 bedrijven samen te brengen, zal het bedrijf voortaan nog sterker voor de dag komen. “Gezien de complementariteit van de verschillende activiteiten is een fusie een logische keuze”, zegt CEO Olivier Rens. “In de huidige conjunctuur is het als bedrijf noodzakelijk om vanuit één duidelijke visie en met een duidelijke structuur naar de markt te treden. Een centrale visie gekoppeld aan een centrale structuur en een gebundelde kennis, zal ervoor zorgen dat we sneller kunnen inspelen op de vragen van de markt en innovatievraagstukken.”

Centraliseren van diensten

“Een tweede belangrijke punt is dat we een excellent kwaliteitsniveau willen blijven halen”, gaat Olivier Rens verder. “Ook op dit vlak zal de eenmaking voor een win-win zorgen en ervoor zorgen dat we die doelstelling halen en blijven halen. Bovendien zal het centraliseren van diensten ons schaalvoordelen bezorgen: het aansturen van bepaalde processen vanuit één plaats is immers eenvoudiger en efficiënter dan vanop drie plaatsen.”

En er zijn nog voordelen verbonden aan de fusie. Olivier Rens: “Door de activiteiten, kennis en sterke punten van de verschillende bedrijven samen te brengen en dus slimmer en beter te gaan werken, kunnen we onze marktpositie aanzienlijk versterken. Van daaruit willen we verder groeien en zo onze medewerkers kansen bieden om zich verder te ontplooien.”

Nieuw logo

Om de nieuwe naam kracht bij te zetten, werd gekozen voor een nieuw logo. “Dit nieuwe, frisse logo zal vanaf nu steeds duidelijker zichtbaar worden op onze werven en bij onze mensen. Samen met nieuwe e-mailadressen en een nieuwe website www.dewaal.eu vormt dit de basis van ons nieuwe gezicht.”

Contactgegevens vanaf 1 juli:

De Waal Solid Foundations nv
Hoofdzetel:
Voshol 6A
9160 Lokeren
+32 9 340 55 00
www.dewaal.eu

Vestiging Oostende:
E. Vlietinckstraat 22
8400 Oostende
+32 59 26 95 40

e-mail algemeen: info@dewaal.eu
e-mail prijsaanvragen: info@dewaal.eu
e-mail facturatie: boekhouding@dewaal.eu

 

5 juli, 2017 - 11:45