Rechter geeft Willemen Groep over volledige lijn gelijk in zaak casino Middelkerke

Prev Next

Willemen spande – via projectvennootschap Testerep - de zaak tegen de Gemeente Middelkerke aan om de eenzijdige beëindiging van de DBFMO-overeenkomst voor de bouw van een nieuw casino aan te vechten. De rechtbank van eerste aanleg van Brugge velde vorige woensdag een vonnis waarin het Willemen over de volledige lijn in het gelijk stelt.

De gemeente Middelkerke besliste op 26 maart 2019 éénzijdig om de overeenkomst met het consortium Testerep (Willemen Groep)-ECK (Napoleon Games) voor de bouw van een nieuw casino stop te zetten. Willemen stapte daarop naar de rechter.

Contractuele voorwaarden nagekomen
De gemeente zegde het contract op omdat Willemen volgens haar niet aan de voorwaarden voldeed en nalatig was. De rechtbank is van oordeel dat Willemen wel aan de contractuele voorwaarden voldeed. Er lag immers een definitief ontwerp voor het gebouw op tafel dat door de gemeente werd goedgekeurd en bovendien leverde de gemeente ook een uitvoerbare omgevingsvergunning af.

Ook het argument dat Willemen nalatig zou zijn geweest door het project tijdelijk stil te leggen, veegt de rechter van tafel. Het project kende tot november 2018 een vlot en normaal verloop, maar de omstandigheden wijzigden door het aantreden van een nieuw gemeentebestuur. Door bij monde van de burgemeester duidelijk te laten blijken dat het project niet hun voorkeur wegdroeg en er bekeken werd  hoe het project stopgezet kon worden, creëerde de gemeente een sfeer van negativiteit en onzekerheid die Willemen genoeg reden gaf om even op de rem te gaan staan en geen extra, mogelijk nutteloze, kosten te maken.

Rechtszekerheid
Tom Willemen, CEO van Willemen Groep: “Ik behield steeds het vertrouwen in mijn mensen en heb altijd geloofd dat we het gelijk aan onze kant zouden krijgen. Ik ben blij dat het gerecht bevestigt  dat we als betrouwbare partner gehandeld hebben. Bovendien is het een belangrijk signaal naar rechtszekerheid, een waarde die wij hoog in het vaandel dragen. Als een nieuw bestuur zomaar op beslissingen en engagementen van eerdere besturen zou kunnen terugkomen, zou dat een belangrijk precedent geweest zijn voor openbare aanbestedingen en zou de rechtszekerheid op losse schroeven zijn komen staan”.

Schadevergoeding
Door de eenzijdige verbreking heeft Willemen schade geleden die vergoed moet worden. De rechtbank stelde een gerechtsdeskundige aan die zes maanden de tijd krijgt om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen. Wij wachten het verslag van de expert af en zullen verder niet reageren op bijkomende ongefundeerde beweringen.

13 november, 2020 - 10:00

Willemen Construct is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Willemen General Contractor en de bouwafdeling van Kumpen.