Willemen ontvangt Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Prev Next

Willemen heeft het voorbije jaar tal van acties ondernomen gelinkt aan de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Alle realisaties tot dusver werden positief geëvalueerd en beloond met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). “We hebben een actieplan klaar om ook de volgende jaren te blijven inzetten op duurzaam ondernemen”, zegt Tom Willemen (CEO Willemen Groep).

Eind september 2015 onderschreven 193 staats- en regeringsleiders in New York tijdens de Sustainable Development Summit van de VN de verklaring Transforming our World: the Agenda 2030 for Sustainable Development. Het kernstuk van het akkoord is een set van 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die tegen 2030 gehaald moeten worden. Omdat bedrijven een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van deze doelstellingen, lanceerde Voka het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Tom Willemen: “Voor ons is deelname aan het charter een manier om de initiatieven die we vandaag al nemen in te passen in een afgelijnd kader. Bovendien laat het ons toe om ons engagement op het vlak van duurzaam ondernemen uit te bouwen en actiepunten doelgericht uit te werken.”

“Duurzaam ondernemen is een van de speerpunten in ons beleid", gaat Tom Willemen verder. "Zo waren we een aantal jaren geleden een van de eerste bouwbedrijven met een ISO 14001-certificaat. We vinden het onze verantwoordelijkheid om via ons professionele doen en laten bij te dragen aan een duurzame, kwalitatieve samenleving en wereld. En ook onze medewerkers geven aan dat ze het belangrijk vinden om dit engagement mee op te nemen. Allemaal samen leverden we de voorbije jaren tal van inspanningen om de impact van onze activiteiten op het milieu te verbeteren. Maar we willen dus nog meer doen.”

Met de ondertekening van het charter verbindt Willemen er zich toe om:

  • duurzaam ondernemen op een proactieve manier te integreren in het bedrijfsbeleid;
  • doelstellingen en concrete acties te formuleren passend binnen de SDG’s van de VN;
  • te rapporteren over de geboekte resultaten aan de evaluatiecommissie;
  • extern te communiceren over de uitgevoerde acties;
  • continu te werken aan de conformiteit met de sociale, welzijns- en milieuwetgeving.

Bedrijven die gedurende drie opeenvolgende jaren acties realiseren binnen elk van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN, ontvangen van Cifal Flanders/UNITAR het internationaal erkend UNITAR-certificaat, gelinkt aan de VN.

Meer info over het Voka Charter Duurzaam Ondernemen lees je HIER.
Lees ook in het Voka-magazine 'Ondernemers' het INTERVIEW met administratief directeur Filip Hofkens over het behaalde VCDO-label.
 

25 april, 2017 - 09:00