PROJECTFICHE
 
 
 
Willemen Groep
Boerenkrijgstraat 133, BE - 2800 Mechelen
tel +32 15 569 965 , groep@willemen.be
 
Sanering site Cokesfabriek - Flémalle
 

Projectdetails


Activiteiten
Burgerlijke bouwkunde
Bodemsanering

Aannemingsbedrijven
Franki

locatie
Rue de Flémalle
4400 Flémalle
België
Liege BE

Bouwheer
Spaque

Bedrag
€17.000.000

Uitvoeringstermijn 
2 jaar 1 maand

Start werken 
11-2011

Einde werken 
12-2013


 

Eind november 2013 voltooide SPAQuE de sanering van de site 'Cokesfabriek Flémalle', die zich op het grondgebied van de stad Seraing en de gemeente Flémalle bevindt. Door de sanering is de 7,6 hectaren grote site, die zich gedeeltelijk over Seraing en Flémalle uitstrekt, klaar om opnieuw haar rol te spelen in de lokale economie. Gezien haar ideale ligging langs de Maas, de spoorweg en vlak bij de autosnelweg, krijgt de site een trimodaal platform 'water-spoor-weg' op een oppervlakte van 6,5 hectare.
Er werd vijf jaar gewerkt en 310.000 ton vervuilde grond en 8.500 ton met cyanide vervuilde grond werd afgegraven en behandeld.

In 1922 werd op de site 'Cokesfabriek Flémalle' op het oostelijke deel een eerste cokesfabriek gebouwd. Een tweede volgde in 1950 aan de westzijde. Beide installaties werden in 1984 gesloten en in de jaren '90 afgebroken. De eerste bodemonderzoeken op deze sterk vervuilde site werden in 2001 en 2002 verricht door SPAQuE. Talloze vervuilende stoffen werden geïnventariseerd, zoals cyclische koolwaterstoffen, minerale oliën, benzeen, cyanide, zware metalen, zuiver teer... met een concentratie die soms duizend keer hoger was dan de toegelaten normen, zowel in de bodem als in het grondwater. In 2008 begon SPAQuE met een eerste fase van werkzaamheden in het noordwestelijke deel van de site: 8.500 ton cyanidehoudende grond werd afgevoerd naar erkende verwerkingscentra. Van 2008 tot 2009 volgde een tweede fase op het hoger gelegen deel in het zuidwestelijke deel van de site, waar over 3,5 hectare 122.000 m³ vervuilde grondspecie werd afgegraven. Tussen 2011 en 2013 tot slot, werd tijdens een derde fase onder leiding van SPAQuE de grondspecie behandeld die tijdens de vorige fase was afgegraven. De vervuilde grond van de rest van de site (310.000 ton), met name die van drie 'hotspots' die zich uitstrekken tot op 7 meter diepte, werd afgegraven en vervolgens afgevoerd naar erkende verwerkingscentra.

Categorie: Burgerlijke bouwkunde; Bodemsanering
 

Franki

Chemin des moissons, 10
4400 Flémalle, Liege (België)
tel +32 4 2505150 | +32 4 3493939
info@franki.be
www.franki.be

Franki behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep en is gespecialiseerd in de bouw en renovatie van gebouwen en in de burgerlijke bouwkunde.