PROJECTFICHE
 
 
 
Willemen Groep
Boerenkrijgstraat 133, BE - 2800 Mechelen
tel +32 15 569 965, groep@willemen.be
 
Renovatie viaduct Lüdenscheidsingel - Leuven
 
 
Activiteiten
Burgerlijke bouwkunde
Bruggen
Wegenbouw
Asfaltwerken
Renovatie
 
Aannemingsbedrijven
Franki Construct
Willemen Infra
 
Bijzondere kenmerken
Sanering dakplaat, 10.000m² brugpredallen, 700 ton wapeningsstaal
 
Locatie 
Vaartvest, Leuven, Vlaams Brabant, België
 
Bouwheer
Agentschap Wegen en Verkeer
 
Tijdelijke handelsvennootschap
Franki Construct, Willemen Infra
 
Studiebureau
EBS
 
Overspanning
515m
 
Oppervlakte bovengronds
12 500m²
 
Uitvoeringstermijn 
7 maanden
 
Start werken 
05-2013
 
Einde werken 
12-2013
 

Franki Construct heeft in samenwerking met Willemen Infra het viaduct Lüdenscheidsingel in Leuven gesaneerd. Het betrof een opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het viaduct kreeg een nieuw brugdek, uitzettingsvoegen, wegdek en ballustraden.
 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om enkel de wegbekleding en de waterdichtende laag van het viaduct te verwijderen, waarbij lokaal nog enkele betonherstellingen zouden worden uitgevoerd. Tijdens de werken is echter gebleken dat de brugdekplaat er slechter aan toe was dan voorafgaand kon worden vastgesteld. Daarom heeft AWV beslist om een nieuwe aanbesteding uit te schrijven waarbij het brugdek in zijn geheel diende vervangen te worden. De opdracht werd door Franki Construct binnengehaald.
 
De werken omvatten het volledig afbreken van de brugdekplaat met het behoud van de brugliggers en de brugpijlers. De afbraak van de brugdekplaat zelf moest gefaseerd uitgevoerd worden vanwege het hyperstatisch karakter van de brug. Dit betekent dat eerst de brugdekplaat ter hoogte van de overspanningen diende afgebroken te worden en dan pas de brugdekplaat ter hoogte van de pijlers. De afbraak zelf gebeurde door de brugdekplaat in moten te zagen en uit te hijsen met een mobiele torenkraan. De stroken beton boven de langsliggers, waarin de beugels van de langsligger vervat zitten, dienden omzichtig afgeschoten te worden met behoud van deze beugels.
 
De opbouw van de brug diende om dezelfde reden als bij de afbraak gefaseerd uitgevoerd worden maar in de tegenovergestelde richting. Eerst werd de brugdekplaat ter hoogte van de pijlers opgebouwd en dan pas op de overspanningen. Bij de opbouw werden er predallen voorzien tussen de bestaande liggers en werden de randbalken (uitkragend gedeelte) ter plaatse bekist m.b.v. consoles die aan de randliggers werden bevestigd. Zowel de afbraak als de opbouw gebeurde met behulp van mobiele torenkranen.
 
Na de opbouw van het nieuwe brugdek werd door Aswebo de waterdichte rok en de nieuwe wegverharding in asfalt aangebracht.
 
Categorie: Burgerlijke bouwkunde; Bruggen - Wegenbouw; Asfaltwerken - Renovatie
 
Franki Construct

Kartuizersweg 1
2550 Kontich (België)
tel +32 3 821 16 80
FCVINFO@franki.be
www.franki.be

Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep.
Willemen Infra

Booiebos 4
9031 Drongen (België)
tel + 32 9 282 60 30
infra@willemeninfra.be
website

Willemen Infra - de grootste Belgische wegenbouwer - is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Aswebo, Aannemingen Van Wellen en de infra-afdeling van Kumpen.
     © Willemen Groep