N499: Veldekens - Adegem

Beschrijving 

Herstelling Veldekens (N499)
Het wegdek van Veldekens was in heel slechte staat en werd grondig aangepakt. De vernieuwde weg zorgt voor meer rijcomfort en minder geluidsoverlast voor de bewoners. Over het heletraject kreeg het fietspad een facelift. De kasseistroken die voorheen het fietspad scheidden van de weg zijn verdwenen en in de plaats kwamen struiken. Daardoor is het fietspad visueel meer afgescheiden van de rijweg.

Herinrichting ‘Kruipuit’
Daarnaast maakte het agentschap het kruispunt ‘Kruipuit‘ veiliger en overzichtelijker. De aantakking vanuit Zomergem werd smaller, waardoor het autoverkeer moet vertragen. De fietsers zijn zo ook beter zichtbaard voor het autoverkeer.

Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, werden de werken in drie fasen uitgevoerd:
Fase 1 (23/02/2015-begin april 2015): Veldekens van het Schipdonkkanaal tot net voor kruispunt ‘Kruipuit’
De bovenste asfaltlaag werd vernieuwd bovenop de betonplaten. De weg ging volledig dicht. Er was geen doorgaand verkeer mogelijk. Lokaal verkeer werd omgeleid via Adegem en Zomergem.

Fase 2 (begin april–eind mei): Veldekens ter hoogte van kruispunt ‘Kruipuit’
Het kruispunt ‘Kruipuit’ (kant aantakking Zomergem) werd heringericht. Het kruispunt ging dicht voor alle verkeer. Lokaal verkeer werd omgeleid.

Fase 3 (eind mei-begin juni): Veldekens van net voorbij ‘Kruipuit’ tot de gemeentegrens met Knesselare
Lokaal werden beschadigde betonplaten opgebroken en vernieuwd. Plaatselijk nam de aannemer één rijstrook in. Er was beurtelings verkeer mogelijk langs de werfzone door middel van verkeerslichten.

Categorie: Wegenbouw; Asfaltwerken

Willemen Infra - de grootste Belgische wegenbouwer - is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Aswebo, Aannemingen Van Wellen en de infra-afdeling van Kumpen.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Veldekens (N499), Adegem - Maldegem, Oost-Vlaanderen, België
Bouwheer 
Agentschap Wegen en Verkeer
Uitvoeringstermijn
4 maanden
Start werken
02-2015
Einde werken
06-2015