Bredabaan - Merksem

Beschrijving 

Heraanleg van de Bredabaan in Merksem van de Minister Delbekelaan tot de Molenlei. De Bredabaan wordt een winkel-wandelas met 2 x 1 rijstrook, fiets- en voetpaden, nieuwe traminfrastructuur, parkeerstroken en een nieuw Burgemeester Jozef Nolfplein. Naast de aanleg van een trambusbaan in gewapend beton, een rijweg in 3 lagen asfalt, het aanleggen van een fietspad in rood asfalt en de aanleg van een voetpad in graniettegels, staat Aannemingen Van Wellen ook in voor de rioleringswerken. Die worden uitgevoerd door middel van lange persingen en beschoeiingen van secanspalen. Ook de aanleg van een trambedding met een voorgemonteerd spoorsysteem is een uitdaging die we bij Aannemingen Van Wellen niet uit de weg gaan.

Categorie: Burgerlijke bouwkunde; Spoorinfrastructuur - Wegenbouw; Algemene wegenwerken, Asfaltwerken, Betonwerken
 

WILLEMEN INFRA beheerst alle aspecten van de wegenbouw. Niet alleen de uitvoerende werken, maar ook alle ondersteunende diensten hebben we in eigen beheer: laboratoria, studiediensten, onderhoudsdiensten, landmeters, signalisatie, … Ook in de haven en de petrochemie zijn we sterk vertegenwoordigd.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Uitgevoerde werken 
Heraanleg Bredabaan en Burgemeester Jozef Nolfplein
Bredabaan, Merksem, Antwerpen, Belgium
Bouwheer 
Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen
Bedrag 
€17.000.000
Studiebureau 
Technum
Uitvoeringstermijn
2 jaar 3 maanden
Start werken
05-2013
Einde werken
08-2015