CBO Ter Poel - Brugge

Beschrijving 

Nieuwbouw van 48 sociale appartementen en ondergrondse parkeergarage.

Industriële, logistieke en kantoorgebouwen zijn de grootste focus van Cosimco. Daarnaast ontwerpt en bouwt Cosimco ook woningen en appartementen voor collectieve huisvesting (CBO's).

CBO staat voor Constructieve Benadering Overheidsopdrachten, een publiek-private samenwerking binnen de sociale huisvestingssector. Cosimco bouwt naar eigen ontwerp en op terreinen die het zelf aanbrengt (design & build), dit telkens in nauwe samenwerking met de plaatselijke huisvestingsmaatschappij. Cosimco volgt hierbij steeds nauwgezet de voorschriften - zowel financieel als technisch - van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Het neemt met andere woorden het volledige plaatje voor zijn rekening.

Cosimco heeft in verschillende steden en gemeenten reeds succesvolle sociale bouwprojecten gerealiseerd, in samenwerking met gespecialiseerde architectenbureaus en alle andere actoren in het bouwproces. Verschillende nieuwe projecten staan op stapel.

Categorie: Gebouwen; Residentieel, Sociale huisvesting - Design & Build

Cosimco is gespecialiseerd in huisvesting voor bedrijven, utiliteitsbouw en collectieve huisvesting en behoort sinds 2005 tot de Willemen Groep.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Vaarstraat , Brugge, West-Vlaanderen, België
Bouwheer 
Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Bedrag 
€5.792.082
Architecten 
Architectenbureau LMS Vermeersch
Studiebureau 
SDKE De Klerck Engineering
Uitvoeringstermijn
2 jaar 5 maanden
Start werken
03-2009
Einde werken
08-2011