De Bruynlaan en VIIde Olympiadelaan - Antwerpen

Beschrijving 

De districten Antwerpen en Wilrijk sloegen de handen in elkaar om de verkeersas De Bruynlaan-VIIde Olympiadelaan verkeersveiliger te maken. Het ontwerp voorzag de aanleg van nieuwe fietspaden in asfalt die volledig gescheiden zijn van de versmalde rijweg door een parkeerstrook in kasseien. Om de hulpdiensten de nodige vrije doorgang te kunnen bieden, werd besloten de trambedding te verharden. Ri-Ant financierde de aanleg van een volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel bestaande uit gres-en betonbuizen. Ook werd er besloten om de bestaande bomen te kappen en nieuwe te planten om de historisch mooie laan te behouden.

Categorie: Burgerlijke bouwkunde; Spoorinfrastructuur - Wegenbouw; Algemene wegenwerken, Asfaltwerken
 

Van Wellen behoort sinds 2014 als dochterfirma van Aswebo tot de Willemen Groep, één van de grotere spelers in de bouwsector. Enkele van de belangrijkste partners binnen deze groep zijn Aswebo, Willemen General Contractor, Franki Construct, Franki en Cosimco.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Uitgevoerde werken 
Heraanleg van een drukke verkeersas
De Bruynlaan, Antwerpen, Antwerpen, België
Bouwheer 
Stad Antwerpen - District Antwerpen en District Wilrijk
Bedrag 
€330.000
Uitvoeringstermijn
1 jaar
Start werken
01-2011
Einde werken
01-2012