De Bruynlaan en VIIde Olympiadelaan - Antwerpen

Beschrijving 

De districten Antwerpen en Wilrijk sloegen de handen in elkaar om de verkeersas De Bruynlaan-VIIde Olympiadelaan verkeersveiliger te maken. Het ontwerp voorzag de aanleg van nieuwe fietspaden in asfalt die volledig gescheiden zijn van de versmalde rijweg door een parkeerstrook in kasseien. Om de hulpdiensten de nodige vrije doorgang te kunnen bieden, werd besloten de trambedding te verharden. Ri-Ant financierde de aanleg van een volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel bestaande uit gres-en betonbuizen. Ook werd er besloten om de bestaande bomen te kappen en nieuwe te planten om de historisch mooie laan te behouden.

Categorie: Burgerlijke bouwkunde; Spoorinfrastructuur - Wegenbouw; Algemene wegenwerken, Asfaltwerken
 

WILLEMEN INFRA beheerst alle aspecten van de wegenbouw. Niet alleen de uitvoerende werken, maar ook alle ondersteunende diensten hebben we in eigen beheer: laboratoria, studiediensten, onderhoudsdiensten, landmeters, signalisatie, … Ook in de haven en de petrochemie zijn we sterk vertegenwoordigd.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Uitgevoerde werken 
Heraanleg van een drukke verkeersas
De Bruynlaan, Antwerpen, Antwerpen, Belgium
Bouwheer 
Stad Antwerpen - District Antwerpen en District Wilrijk
Bedrag 
€330.000
Uitvoeringstermijn
1 jaar
Start werken
01-2011
Einde werken
01-2012