De Sterre - Gent

Beschrijving 

De Sterre in Gent is een belangrijk verkeersknooppunt waar vele invalswegen samenkomen. Fietsers en gemotoriseerd verkeer werden eerder niet van elkaar gescheiden en bovendien was er een onduidelijke voorrangsregegeling van kracht.

Om die redenen werd dit onoverzichtelijke kluwen vervangen door een langgerekte rotonde. De weggebruiker kan nu rekenen op een verhoogde veiligheid, een duidelijker verkeersbeeld en een vlottere doorstroming van het verkeer. Een fiets- en voetgangerstunnel zorgen samen met gescheiden dubbelrichtingspaden en middenbermen voor extra veiligheid voor de weggebruikers.

Het verschil tussen deze langgerekte rotonde en een normale rotonde is dat de automobilisten ruim vooraleer ze de rotonde oprijden een keuze moeten maken welke afslag ze zullen nemen. Een duidelijke signalisatie en markering op, boven of naast de rijweg zorgt ervoor dat het verkeer tijdig voorsorteert. Eens men op de rotonde rijdt, kan men niet zomaar van rijstrook wisselen. Dit principe is afgeleid van het gebruik van een turborotonde en bevordert de veiligheid.

Categorie: Wegenbouw; Algemene wegenwerken, Asfaltwerken, Betonwerken

Aswebo behoort sinds 2011 tot de Willemen Groep, één van de grotere spelers in de bouwsector. Enkele van de belangrijkste partners binnen deze groep zijn Willemen General Contractor, Cosimco, Franki Construct, Franki en Aannemingen Van Wellen.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Voskenslaan, Gent, Oost-Vlaanderen, België
Bouwheer 
Agentschap Wegen en Verkeer
Uitvoeringstermijn
1 maand
Start werken
02-2014
Einde werken
03-2014