Herinrichting stationsomgeving - Brugge

Beschrijving 

De huidige stationsomgeving in Brugge (kant Sint-Michiels) is een belangrijk verkeersknooppunt voor de stad. De drukke omgeving werd gekenmerkt door enkele verkeerskundige knelpunten waardoor de verkeersdoorstroming vaak heel moeizaam verliep. Daarenboven waren er ook enkele kruispunten die een gevaar vormden voor fietsers en voetgangers. 

Aswebo werkte sinds begin mei 2013 aan de herinrichting van de stationsomgeving (THV met Artes De Pret). Het doel van die herinrichting was om de zwakke weggebruikers te scheiden van het gemotoriseerde verkeer. Tegelijkertijd moest ook de verkeersdoorstroming verbeteren, met een bijzondere aandacht voor het openbaar vervoer. Ten slotte wou Aswebo met de werken de belevingswaarde verhogen van de stationsomgeving. 

De werken werden in 5 fases uitgevoerd met een uitvoeringstermijn van 2 jaar. In elk van deze fases bleven het station, het centrum van Brugge en Sint-Michiels bereikbaar.

Categorie: Wegenbouw; Algemene wegenwerken

WILLEMEN INFRA beheerst alle aspecten van de wegenbouw. Niet alleen de uitvoerende werken, maar ook alle ondersteunende diensten hebben we in eigen beheer: laboratoria, studiediensten, onderhoudsdiensten, landmeters, signalisatie, … Ook in de haven en de petrochemie zijn we sterk vertegenwoordigd.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Rijselstraat, Brugge, West-Vlaanderen, Belgium
Bouwheer 
Agentschap Wegen en Verkeer
Tijdelijke handelsvennootschap 
Aswebo, Artes Depret
Uitvoeringstermijn
2 jaar
Start werken
05-2013
Einde werken
05-2015