Herstellen verhardingen Haven van Antwerpen - Antwerpen

Beschrijving 

Het Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen heeft voor het kalenderjaar 2015 de opdracht aan Aannemingen Van Wellen gegund om het onderhoud en de herstellingen van verhardingen uit te voeren van verschillende openbare wegen en bedrijfsterreinen die onder hun beheer vallen.

De werken omvatten o.a. het herstellen van asfaltverhardingen, aanbrengen van bestrijkingen en slemlagen en het plaatsen en verleggen van lijnvormige elementen.
Ook het uitvoeren van riolerings-, grond- en funderingswerken behoren tot de werken die Aannemingen Van Wellen voor zijn rekening neemt.

Specifieke veiligheidsmaatregelen moeten gehanteerd worden bij het werken aan spoorwegen van Infrabel, omdat die tijdens de werken in dienst blijven.
Er zijn ook diverse opdrachten die nacht- en weekendwerk vereisen omdat de haventerminals bereikbaar moeten blijven.

Voor Aannemingen Van Wellen zijn die werken van groot belang omdat er een constante bezetting is van drie tot vier ploegen gedurende het volledige jaar.
De samenwerking met ons moederbedrijf Aswebo is zeer goed verlopen tijdens de diverse keren dat zij de glijbekisting hebben uitgevoerd.

Categorie: Wegenbouw; Algemene wegenwerken, Asfaltwerken, Betonwerken

Van Wellen behoort sinds 2014 als dochterfirma van Aswebo tot de Willemen Groep, één van de grotere spelers in de bouwsector. Enkele van de belangrijkste partners binnen deze groep zijn Aswebo, Willemen General Contractor, Franki Construct, Franki en Cosimco.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Antwerpen, Antwerpen, België
Bouwheer 
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Bedrag 
€2.000.000
Uitvoeringstermijn
11 maanden
Start werken
01-2015
Einde werken
12-2015