Infrabel "Klein Eiland" - Anderlecht

Beschrijving 

Dit project startte in oktober 2006 en had tot doel de site 'Klein Eiland' om te vormen tot een logistiek infrastructuurcentrum voor Infrabel. Het project stond onder leiding van de NMBS Holding directie Patrimonium. Op de site stonden reeds 1 groot gebouw (130 m lang, 16 m breed, 4 verdiepingen waarvan een ondergronds) en 2 opslaghallen. Alle gebouwen werden ontdaan van asbest (bekleding en binnenvensterbanken op basis van asbestcement) en vervolgens gedeeltelijk afgebroken. De 2 hallen werden volledig gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe overdekte zone. Het bestaande gebouw werd opgedeeld in 3 delen. Het eerste deel (30 m lang) werd behouden zoals het was. Het tweede (toekomstig sociaal gebouw - 45 m lang) werd gestript zodat alleen de draagstructuur in gewapend beton overbleef. Het derde deel (toekomstige industriële hal) werd volledig afgebroken tot op de funderingen, die bewaard bleven (funderingspalen en -balken).

Sociaal gebouw

De vloeren werden opengewerkt om een nieuw trappenhuis en een lift te voorzien. Onder het niveau van de ondergrondse verdieping werd een nieuw rioolstelsel aangelegd. De gevels werden aangepast (metselblokken) aan de nieuwe aluminiumramen en enkele wanden in glazen bouwstenen. De (voornamelijk brandwerende) scheidingsmuren binnen werden gebouwd, terwijl tegelijk de volledige dakbedekking en isolatie van het platte dak werden vervangen. Zodra het gebouw nagenoeg water- en luchtdicht was, konden de aannemers van de speciale technieken van start gaan. De elektricien heeft het gebouw volledig bekabeld en uitgerust vanuit een nieuw hoogspanningslokaal. De loodgieter heeft op elke verdieping 2 nieuwe sanitaire blokken/douches uitgerust en aangesloten. De verwarmingsspecialist heeft wandventilatorconvectoren geplaatst en alle leidingen aangelegd vanuit de nieuwe stookruimte en het koelaggregaat op het dak. Wij hebben vervolgens alle onderaannemers voor de afwerking gecoördineerd opdat het gebouw zou beantwoorden aan de gevraagde kwaliteitseisen (vloer-/wandtegels, linoleum, sanitaire wanden, kantoorwanden, ijzerwerk, brandwerende deuren, binnenschrijnwerk, schilderwerk, … ). Tegelijk werden de gevels geïsoleerd en bekleed met TRESPA-platen. Dit gebouw is in gebruik sinds begin maart 2009.

Industriële hal

Rond de bestaande funderingen die werden behouden, plaatsten we 130 boorpalen en nieuwe funderingsbalken om de breedte van het bestaande gebouw te verdubbelen en de nieuwe industriële hal van ongeveer 1.800 m² te bouwen. We hebben een spoorweg ingewerkt in de vloerplaat en de nodige wachtleidingen voorzien voor de prefabbetonconstructie (kolommen, balken en holle vloerplaten voor de 1e verdieping en dakbalken met een overspanning van 32 m). Op de betonstructuur hebben we verschillende staalskeletelementen geplaatst (windverbanden, dragers van bovenlichten, ramen en sectionaalpoorten,…), alvorens de hal te bedekken met een staaldak, isolatie en bitumineuze dakbedekking en de gevels te bekleden met geïsoleerde cassettes en stalen gevelplaten. Op het dak werden verschillende bovenlichten en lamellenverluchters geplaatst. De speciale technieken en afwerkingen (epoxybekleding, ijzerwerk, klassieke en brandwerende sectionaalpoorten, binnenschrijnwerk, …) volgden na de bouw van de scheidingsmuren binnen.

Overdekte zone

Deze overdekte hal van 1.300 m² is volledig nieuw. De prefab betonstructuur (kolommen en balken) rust op ter plaatse gestorte funderingszolen en de vloerplaat is in gepolijst beton. Het staalskelet zorgt voor de verstijving van de structuur en ondersteunt het droge plaatdak en de gedeeltelijk met metalen platen beklede gevels. Die hal wordt doorsneden door een spoorweg en onder 15 m rails is een onderhouds- en reinigingsput voorzien. Over de hele lengte van de hal zijn ter hoogte van de rails kraanbalken voorzien voor een rolbrug. In de hal, die bestemd is voor de opslag en het onderhoud van het rollend materieel, zijn verschillende ijzerwerkelementen voorzien (trappen, loopbruggen, roostervloeren).

Omgeving/Toegangswegen

De site 'Klein Eiland' strekt zich uit over ~9.000 m² Wij hebben de verschillende rioleringsnetwerken uitgevoerd. Het water van de wegen wordt verzameld en afgevoerd naar een nieuw spaarbekken dat we moesten aanleggen om het afvoerdebiet naar de openbare riool te beperken.

Categorie: Gebouwen; Industriebouw & Logistiek

Franki behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep en is gespecialiseerd in de bouw en renovatie van gebouwen en in de burgerlijke bouwkunde.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Uitgevoerde werken 
Verbouwing van een logistiek centrum
Anderlecht, Brussels, België
Bouwheer 
Infrabel
Bedrag 
€6.650.000
Architecten 
Infrabel
VK Engineering
Uitvoeringstermijn
3 jaar 3 maanden
Start werken
08-2006
Einde werken
11-2009