Juniorslaan - Leest

Beschrijving 

Het stadsbestuur van Mechelen werkt volop aan de heropwaardering van het openbare domein. Na de vernieuwing van het dorpsplein en een eerste deel van de Juniorslaan in Leest, werd ook een volgende fase van de heraanleg van de Juniorslaan gerealiseerd. De heraanleg bestond uit de vernieuwing van de riolering en de invoering van een gescheiden rioleringsstelsel zodat in de toekomst het afval- en het regenwater apart worden afgevoerd. Daarnaast werden ook de rijbaan, parkeerstroken en fietspaden vernieuwd.

Categorie: Wegenbouw; Algemene wegenwerken, Asfaltwerken
 

WILLEMEN INFRA beheerst alle aspecten van de wegenbouw. Niet alleen de uitvoerende werken, maar ook alle ondersteunende diensten hebben we in eigen beheer: laboratoria, studiediensten, onderhoudsdiensten, landmeters, signalisatie, … Ook in de haven en de petrochemie zijn we sterk vertegenwoordigd.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Uitgevoerde werken 
Heraanleg rijweg en vernieuwing riolering
Juniorslaan , Leest, Antwerpen, Belgium
Bouwheer 
Stad Mechelen
Bedrag 
€800.000
Studiebureau 
Talboom Infrastructuur
Uitvoeringstermijn
9 maanden
Start werken
03-2011
Einde werken
12-2011