Langwater - Kortrijk

Beschrijving 

Het terrein situeert zich tussen de Morinnestraat, de N8 (Oudenaardsesteenweg) en de gemeentegrens met Zwevegem. Aan de overzijde van de Morinnestraat sluit het projectgebied aan op de woonwijken van het Morinnegoed en aan de overzijde van de N8 bevindt zich het Evolis bedrijvenpark. In de directe nabijheid bevindt zich het oprittencomplex Kortrijk-Oost op de E17.

De aanbesteding wordt in twee delen verdeeld:

  • Deel 1 omvat de wegenis-, rioleringswerken en de groenaanleg in de verkaveling en in de Morinnestraat. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Daarvoor dient de bestaande bovenbouw opgebroken te worden en heraangelegd.
  • Deel 2 omvat de aanleg van de wegenis en de omgevingswerken (groenaanleg) in het parkgebied. Er worden fietspaden, keerpunten en wandelpaden voorzien.
     

WILLEMEN INFRA beheerst alle aspecten van de wegenbouw. Niet alleen de uitvoerende werken, maar ook alle ondersteunende diensten hebben we in eigen beheer: laboratoria, studiediensten, onderhoudsdiensten, landmeters, signalisatie, … Ook in de haven en de petrochemie zijn we sterk vertegenwoordigd.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Langewater, Kortrijk, West-Vlaanderen, Belgium
Bouwheer 
Stad Kortrijk
Bedrag 
€1.751.000
Start werken
06-2016