MPET: oostzijde Deurganckdok - Doel

Beschrijving 

Na de uitbouw van de volledige westzijde van het dok, die ook door Aannemingen Van Wellen werd verwezenlijkt, wordt nu ook de oostzijde verder uitgebouwd. Dit gebeurt door de nauwe samenwerking tussen MSC en PSA onder de nieuwe naam MPET (MSC PSA European Terminal).

De werken worden uitgevoerd door de THV Van Wellen – Aswebo met Franki Construct N.V. als onderaannemer.
De infrastructuurwerken bestaan uit de aanleg van riolering in een open sleuf, grondverzet door middel van 3D- gestuurde grondverzet machines, natuursteenslag voor fundering en het aanbrengen van asfaltverharding.

Voor de werken aan de verbindingsbrug wordt er een paalfundering geplaatst en ter plaatse worden er funderingszolen en pijlers vervaardigd met vervolgens de opbouw van het brugdek.

De werken vertegenwoordigen een zeer belangrijk gedeelte omzet en dienen bovendien binnen een korte tijdspanne uitgevoerd te worden. Dat vereist een stipt na te leven planning.

Categorie: Wegenbouw; Algemene wegenwerken, Asfaltwerken, Betonwerken

Willemen Infra is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Aswebo, Aannemingen Van Wellen en de infra-afdeling van Kumpen en is een toonaangevende wegenbouwer en asfalt- en betonproducent.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Deurganckdok, Doel, Antwerpen, België
Bouwheer 
MPET
Bedrag 
€20.000.000
Studiebureau 
Alpha Studieburo
Start werken
01-2016