Brug N49 - Oosteeklo (Assenede)

Prev Next
Beschrijving 

Het kruispunt van de E34 met de Stroomstraat verdwijnt. In de plaats komt een nieuwe brug over de E34/N49. De brug en de weg er naartoe telt één rijstrook in elke richting. Daarnaast, aan de oostkant van de weg, ligt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Op de brug scheidt een stootband het fietsverkeer van het gemotoriseerd verkeer.

Doordat het kruispunt verdwijnt, zal de E34 op- of afrijden hier niet langer mogelijk zijn. Om dit op te vangen, wordt de zuidelijke parallelweg tussen de Vaartstraat en de Stroomstraat verbreed en heraangelegd voor het lokale verkeer en het openbaar vervoer. De 'oude' Stroomstraat zal ter hoogte van het huidige kruispunt aansluiten op de parallelwegen.

Deze werken kaderen binnen de ombouw van de N49 tot autosnelweg. De N49, de zogenaamde expresweg tussen Antwerpen en de kust, dateert van de jaren ‘70. Om deze weg veiliger en vlotter te maken, besliste de Vlaamse overheid om hem om te bouwen tot een autosnelweg.  

Uitvoering van de werken

 • start: maart 2018
 • einde: begin mei 2019 
 • werken in 4 fasen

Fase 1

Welke werken?

 • Heraanleg en verbreding zuidelijke parallelweg (Hazelarenhoek) tussen Stroomstraat en Vaartstraat
 • Grondophogingen
 • Bouw brugpijlers

Fase 2

Welke werken?

Plaatsen liggers brug boven N49

Fase 3

Welke werken?

 • afwerken brugdek
 • verharding nieuwe weg

Verkeer?

Het verkeer op de E34 heeft twee rijstroken in elke richting.

Fase 4

Welke werken?

 • aanpassing Stroomstraat
 • afwerking brug

Verkeer?

 • N49:  één rijstrook in elke richting op de rijrichting waar niet gewerkt wordt. Verkeer rijdt via een doorsteek door de middenberm naar de andere richting.
 • Kruispunt N49/Stroomstaat gaat defintief dicht: Gemotoriseerd verkeer rijdt om via de kruispunten met de Vaartstraat en Oosthoek. Ook fietsers en voetgangers kunnen het kruispunt niet meer oversteken totdat de brug volledig klaar is.

Om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden, worden verschillende maatregelen genomen. Door de brug in twee delen te bouwen (per weghelft) blijft verkeer op de E34 steeds in twee richtingen mogelijk. 

 

Willemen Infra - de grootste Belgische wegenbouwer - is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Aswebo, Aannemingen Van Wellen en de infra-afdeling van Kumpen.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Stroomstraat, Oosteeklo, Oost-Vlaanderen, België
Bouwheer 
Agentschap Wegen en Verkeer
Bedrag 
€3.800.000