Onderhoud asfalt - Antwerpen

Beschrijving 

Het uitvoeren van verbeterings- en herstellingswerken aan asfaltverhardingen op het hele grondgebied van de Stad Antwerpen, werd in 2011 en in 2015 opnieuw voor 4 jaar toegekend aan Aannemingen Van Wellen.

Categorie: Wegenbouw; Algemene wegenwerken, Asfaltwerken
 

WILLEMEN INFRA beheerst alle aspecten van de wegenbouw. Niet alleen de uitvoerende werken, maar ook alle ondersteunende diensten hebben we in eigen beheer: laboratoria, studiediensten, onderhoudsdiensten, landmeters, signalisatie, … Ook in de haven en de petrochemie zijn we sterk vertegenwoordigd.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Uitgevoerde werken 
Onderhoud asfaltverhardingen Stad Antwerpen
Kenmerken 
€ 1.500.000 à € 2.000.000 per jaar
Antwerpen, Antwerpen, Belgium
Bouwheer 
Stad Antwerpen
Uitvoeringstermijn
8 jaar
Start werken
01-2011
Einde werken
01-2019