Overslagcentrum huishoudelijk afval - Mol

Beschrijving 

Overslagstation voor huishoudelijk afval: pers- en GFT-hal, (60m x 25m x 8m), gefundeerd op staal met betonnen muren (4m hoog), stortplatform, persinstallatie met wisselstation, kantoor- en controlegebouw, tankplaats.

De hal van 60 x 25m is gefundeerd op staal en omgeven met betonnen muren van 4m hoog. Die muren zijn bekleed met ingestorte staalplaten om beschadigingen te vermijden tijdens de machinale verwerking van huisvuil.
De gepolierde vloer is ingestrooid met ‘mastertop’ om een zeer hoge slijtvastheid te bekomen. De structuur van deze hal is opgebouwd uit staal een heeft een hoogte van 12m. De gevels zijn uitgevoerd in staalplaat, isolatie en binnendozen.
Elf snellooppoorten met een hoogte van 8m geven toegang tot de overslaghal. Tussen de GFT- en Pershal is er een  brandwerende betonwand tot een meter boven het gebouw opgetrokken stortplatform. Dit is een verhoogde zone omgeven door betonwanden die toegang geeft tot de storthallen en waarvan de rijweg 3m hoger dan de vloer van de storthallen is uitgevoerd. De hele zone samen met de toegangshelling is omgeven door betonnen keermuren.  

 

Tankplaats

Opslaggebouw voor diesel (2 x 20.000 liter) met bijbehorende tankinstallatie. Automatisch registreersysteem aangesloten op het geïnstalleerde computernetwerk. De tankplaats is uitgevoerd met een vloeistofdichte inkuiping en vloeistofbehandeling om bodemverontreiniging te voorkomen.

 

Persinstallatie en wisselstation

In de hal werd er een persinstallatie geplaatst met automatische containerwisseling. Die kan volledig automatisch of handbediend functioneren. De werking van de volledige installatie wordt gemonitord vanuit de naastliggende controlekamer.

 

Kantoorgebouw

Een kantoorgebouw met o.a. technische lokalen, wasplaats, omkleedruimtes, berging, toiletten, vergaderzaal en refter, keuken en weeglokaal. De volledige afwerking inclusief de technieken van het gebouw maakte deel uit van de opdracht. Omgevingswerken In dit project werden wegeniswerken over een oppervlakte van 6.000 m², met inbegrip van grond- en funderingswerken uitgevoerd. Een gescheiden rioleringssysteem, met waterrecuperatie voor hergebruik van het regenwater werd geïnstalleerd.

Verder kwamen de volgende werken tot stand: pompput 25.000 l met aangepaste pompinstallatie, putten voor opvang en staalname van percolaat en automatische niveaumeting, twee weegbruggen met bijbehorende sturing, hekken, slagboom, omheining en toegangscontrole voor de installatie. Verkeersborden, belijning en verkeerslichten voor de vlotte doorstroom van vrachtwagen op de site.

 

Speciale technieken

Afzuiging met luchtbehandeling d.m.v. actieve koolfilters om geuroverlast te voorkomen. Automatisatie en coördinatie van poorten en roosters om het luchtdebiet optimaal te regelen. Rookkoepel voor de hallen met sturing die gekoppeld is aan de poort- en roostersturingen. Elektrische installatie voor de hallen, tankplaats, kantoren en buitenverlichting incl. hoogspanningscabine. Alarmsysteem, branddetectiesysteem, sprinklers en brandleidingen. Verwarmingsinstallatie, ventilatie en airco voor het kantoorgedeelte.  

Categorie: Gebouwen; Industriebouw & Logistiek - Burgerlijke bouwkunde; Industrie

Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Kanaalstraat, Mol, Antwerpen, België
Bouwheer 
IOK
Architecten 
Atelier Vanhout & Ass.
Studiebureau 
Atelier Vanhout & Ass.
Uitvoeringstermijn
1 jaar
Start werken
06-2006
Einde werken
06-2007