Rioleringsproject Poesele - Nevele

Beschrijving 

De werken omvatten het aanleggen van Aquafin-rioleringen en gemeentelijke rioleringen en het bouwen van pompstations. De zone van de werken betreft de Bredeweg, Beentjesstraat, Poekestraat, Paepestraat, Poeseledorp, Oude Kerkstraat en Mortierstraat. Een drukleiding in de Bredeweg en Graaf Van Hoornestraat voert het afvalwater richting Nevele, via bestaande rioleringen en collectoren komt het afvalwater in het zuiveringsstation terecht te Landegem.
De bestaande rijwegen worden allen opgebroken voor de aanleg van de afval- en regenwaterrioleringen. De nieuwe rijwegen leggen we aan in asfalt, met uitzondering van de ruime kerkomgeving. Binnen de bebouwde kom worden de nieuwe wegen uitgerust met greppels, boordstenen en worden de bermen omgevormd tot voetpad. Bestaande voetpaden worden volledig opnieuw heraangelegd. Voor Poeseledorp en het begin van de Paepestraat (tot net voorbij de voetbalkantine) werd gekozen voor een kleinschalig verhardingsmateriaal: kasseien voor de rijweg, platines voor het voetpad. In deze zone wordt een nieuwe openbare verlichting aangebracht, met voorzieningen voor feestverlichting.

Het bestuur besliste ook om het oefenvoetbalveld om te vormen tot een parking voor een 125-tal wagens. Het plaatsen van fietsenstallingen, ondergrondse glascontainers, enkele bomen en een extra foorkast zijn voorzien in het ontwerp van de parking.

WILLEMEN INFRA beheerst alle aspecten van de wegenbouw. Niet alleen de uitvoerende werken, maar ook alle ondersteunende diensten hebben we in eigen beheer: laboratoria, studiediensten, onderhoudsdiensten, landmeters, signalisatie, … Ook in de haven en de petrochemie zijn we sterk vertegenwoordigd.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Bouwheer 
Aquafin i.s.m. gemeente Nevele, gemeente Aalter en TMVW
Bedrag 
€4.008.000
Studiebureau 
Plantec