Renovatie viaduct Lüdenscheidsingel - Leuven

Beschrijving 

Franki Construct heeft in samenwerking met Willemen Infra het viaduct Lüdenscheidsingel in Leuven gesaneerd. Het betrof een opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het viaduct kreeg een nieuw brugdek, uitzettingsvoegen, wegdek en ballustraden.
 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om enkel de wegbekleding en de waterdichtende laag van het viaduct te verwijderen, waarbij lokaal nog enkele betonherstellingen zouden worden uitgevoerd. Tijdens de werken is echter gebleken dat de brugdekplaat er slechter aan toe was dan voorafgaand kon worden vastgesteld. Daarom heeft AWV beslist om een nieuwe aanbesteding uit te schrijven waarbij het brugdek in zijn geheel diende vervangen te worden. De opdracht werd door Franki Construct binnengehaald.
 
De werken omvatten het volledig afbreken van de brugdekplaat met het behoud van de brugliggers en de brugpijlers. De afbraak van de brugdekplaat zelf moest gefaseerd uitgevoerd worden vanwege het hyperstatisch karakter van de brug. Dit betekent dat eerst de brugdekplaat ter hoogte van de overspanningen diende afgebroken te worden en dan pas de brugdekplaat ter hoogte van de pijlers. De afbraak zelf gebeurde door de brugdekplaat in moten te zagen en uit te hijsen met een mobiele torenkraan. De stroken beton boven de langsliggers, waarin de beugels van de langsligger vervat zitten, dienden omzichtig afgeschoten te worden met behoud van deze beugels.
 
De opbouw van de brug diende om dezelfde reden als bij de afbraak gefaseerd uitgevoerd worden maar in de tegenovergestelde richting. Eerst werd de brugdekplaat ter hoogte van de pijlers opgebouwd en dan pas op de overspanningen. Bij de opbouw werden er predallen voorzien tussen de bestaande liggers en werden de randbalken (uitkragend gedeelte) ter plaatse bekist m.b.v. consoles die aan de randliggers werden bevestigd. Zowel de afbraak als de opbouw gebeurde met behulp van mobiele torenkranen.
 
Na de opbouw van het nieuwe brugdek werd door Aswebo de waterdichte rok en de nieuwe wegverharding in asfalt aangebracht.
 
Categorie: Burgerlijke bouwkunde; Bruggen - Wegenbouw; Asfaltwerken - Renovatie
 

Willemen Infra - de grootste Belgische wegenbouwer - is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Aswebo, Aannemingen Van Wellen en de infra-afdeling van Kumpen.

Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijven
Bijzondere kenmerken 
Sanering dakplaat, 10.000m² brugpredallen, 700 ton wapeningsstaal
Vaartvest, Leuven, Vlaams Brabant, België
Bouwheer 
Agentschap Wegen en Verkeer
Tijdelijke handelsvennootschap 
Franki Construct, Willemen Infra
Studiebureau 
EBS
Overspanning 
515m
Oppervlakte bovengronds 
12 500m²
Uitvoeringstermijn
7 maanden
Start werken
05-2013
Einde werken
12-2013