Riolerings-en wegeniswerken Populierenwijk - Sint-Niklaas

Beschrijving 

Begin augustus 2016 startte Aannemingen Van Wellen met de werken in de Populierenwijk
Het doel van het werk is om het water van de nabijgelegen waterloop 56 niet langer in de riolering van de Koning Nobellaan terecht te laten komen. Door de vermenging met afvalwater komt dit sterk verdund toe op de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit bemoeilijk het zuiveringsproces en zorgt dit voor een onnodige belasting van het rioleringsstelsel.

Onze werknemers dienen alles volledig af te koppelen en heel de wijk, die bestaat uit 9 straten, te voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 2220lm betonbuizen en 2863lm grèsbuizen.
Tegelijkertijd wordt ook de wegenis volledig vernieuwd met een rijweg in asfalt en voetpaden langs beide kanten. Dit omvat aldus een asfaltverharding van om en bij de 8.373m2, verharding in betonstraatstenen van 10.120m2 en een totaal van 10.856lm boordstenen en kantstroken.
Het werk is opgedeeld in 4 fases welke afgerond dienen te zijn tegen de zomer van 2017.

Categorie: Wegenbouw; Algemene wegenwerken, Asfaltwerken, Betonwerken

Willemen Infra - de grootste Belgische wegenbouwer - is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Aswebo, Aannemingen Van Wellen en de infra-afdeling van Kumpen.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Populierenwijk, Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen, België
Bouwheer 
Aquafin
Bedrag 
€3.000.000
Start werken
08-2016