Sanering Viaduct van Vilvoorde

Beschrijving 

Tijdens de aanneming was het de taak van Aswebo om zowel de uitzettingsvoegen op de buiten- en binnenring, als het stalen gedeelte van de viaduct en de delen met een gemengde structuur te vervangen. Verder werden er herstellingswerken uitgevoerd aan de waterdichting van het viaduct van de buitenring samen met de vervanging van de vangrails.

De uitkragingen op de midden- en zijbermen van beide viaducten werden voorzien van een waterdichte bekleding. De new-jersey's kregen bijkomende gaten om waterstagnatie te voorkomen.

Zowel het rechtse vak, als de pechtstrook van het viaduct van de binnenring kregen een nieuwe toplaag.

Om doorbuiging ter hoogte van de uitzettingsvoegen te beperken werd een bijkomende ondersteuningsconstructie geplaatst.

Ten slotte werd een monitoringssysteem voorzien op het viaduct van de buitenring om zo via metingen de vermoeiing van de staalconstructie in beeld te brengen. 

Ondanks het slechte weer tijdens de uitvoering van het project, werden de werken binnen de voorziene termijn beëindigd.

Categorie: Burgerlijke bouwkunde; Bruggen - Wegenbouw; Asfaltwerken - Renovatie

Aswebo behoort sinds 2011 tot de Willemen Groep, één van de grotere spelers in de bouwsector. Enkele van de belangrijkste partners binnen deze groep zijn Willemen General Contractor, Cosimco, Franki Construct, Franki en Aannemingen Van Wellen.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
R0, Vilvoorde, Vlaams Brabant, België
Bouwheer 
Agentschap Wegen en Verkeer
Uitvoeringstermijn
3 maanden
Start werken
06-2011
Einde werken
09-2011