Train Wash - Kortrijk

Beschrijving 

Ter vervanging van de bestaande "Carwash" van de NMBS heeft Franki Construct een nieuwe gebouwd met een betere inplanting in de sporenbundels. Tevens werden een aantal andere installaties, nodig voor het onderhoud van het rollende materieel gebouwd, zoals een schouwput met pantoplatform, een sanitaire ledigingsinstallatie en een nieuwe hoogspanningscabine.

Samengevat:

  • Burgerlijke Bouwkunde: schouwput, pantoplatform, wasstraat.
  • Utiliteitsgebouw: gesloten ruwbouw voor huisvesting van de Carwash- en sanitaire ledigingsinstallatie, plaatsen en uitrusten van een hoogspanningscabine.
  • Hydraulica: afwatering schouwput, Carwash- en sanitaire ledigingsinstallatie op het rioleringsnet.
  • Grondwerken: beddingswerken voor spoor.
  • Spoorwerken: plaatsen rails op de 350m lange schouwput
  • Wegeniswerken: aanleg toegangstunnel naar de utiliteitsgebouw, en aanleg van dienstwegen.

Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Marksesteenweg 59a, Kortrijk, West-Vlaanderen, België
Eindgebruiker 
NMBS
Studiebureau 
TucRail
Uitvoeringstermijn
1 jaar 4 maanden
Start werken
01-2016
Einde werken
05-2017