Viaduct B401 - Gent

Beschrijving 

Saneren van de bovenbouw van het viaduct B401 naar Gent-Centrum inclusief de op– en afrit Ledeberg, net als het deel over de spoorlijn en de Schelde. De grootste pijnpunten aan het viaduct waren de defecte brugdekvoegen, gebrekkige waterafvoer en de schade aan de uitkragingen door waterinsijpeling langs de arduinen deksteen en het dienstpad. De nieuwe wegopbouw bestaat uit een 1-laags afdichtingsmembraan met daarboven een beschermingslaag/profileerlaag. De leuningen, de veiligheidsstootbanden, de waterafvoer en de openbare verlichtingspalen werden ook vervangen. Door de ligging van het viaduct en de omvang van de werken was tijdens de uitvoering daarvan grote hinder te verwachten. Om de hinder te beperken werd de sanering in verschillende fasen uitgevoerd. De werken met de grootste hinder werden gedurende de zomermaanden juli-september uitgevoerd, inclusief tijdens het bouwverlof.

- Fase 1: Verkeer in beide richtingen beperkt tot één rijstrook tussen de op- en afritten van en naar de Sint-Lievenslaan en het Zuidpark. Via doorsteken in de middenberm werd het verkeer naar één rijrichting gebracht.
- Fase 2: Afsluiten centraal gedeelte richting Zuid (beide richtingen, beide rijvakken). Afsluiten 2 linkse rijstroken op deel spoor en Schelde (beide richtingen). Verkeer via op– en afrit Ledeberg mogelijk. Geen verkeer mogelijk tussen op- en afritten van en naar de Sint-Lievenslaan en het Zuidpark.
- Fase 3: B401 is volledig afgesloten. Zowel het centrale gedeelte naar het Zuidpark als de op- en afritten zijn afgesloten. Het verkeer verloopt via omleidingen (R4, B402, Destelbergen, N43, N60).
- Fase 4: Afsluiten Afrit Ledeberg en rechtse rijstrook spoor en Schelde richting Ledeberg. Verkeer is via het centraal gedeelte en de oprit Ledeberg mogelijk.
- Fase 5: Afsluiten oprit Ledeberg en de rechtse rijstrook spoor en Schelde richting E17.  Verkeer is via het centraal gedeelte en de afrit Ledeberg mogelijk.

Categorie: Burgerlijke bouwkunde; Bruggen - Wegenbouw; Asfaltwerken

Willemen Infra - de grootste Belgische wegenbouwer - is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Aswebo, Aannemingen Van Wellen en de infra-afdeling van Kumpen.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
B401, Gent, Oost-Vlaanderen, België
Bouwheer 
Agentschap Wegen en Verkeer
Bedrag 
€6.162.000
Uitvoeringstermijn
3 maanden
Start werken
07-2014
Einde werken
10-2014