Warmtekrachtcentrale Essent - Zwijndrecht

Beschrijving 

De bouw van dit project ging van de klassieke projectstappen (engineering, aankoop, bouw, oplevering) tot tal van regelingen met diverse instanties om de omschakeling mogelijk te maken van de oude naar de nieuwe installatie tot zelfs de aanleg van een koelwaterleiding naar de Schelde.

Franki Construct voerde in opdracht van Siemens alle bouwkundige werken uit volgens een strikte planning.

De gasturbines, stoomturbines net als de afgasketels werden in het buitenland geproduceerd en per schip aangevoerd.

Het spreekt voor zich dat de leveringsdata reeds maanden op voorhand vastgelegd waren en er hier niet van af te wijken viel.

De bouwkundige werken betroffen het maken van trillingsvrije palen, alle funderingsmassieven (met o.a. de massieven voor de turbines, de platen voor de gebouwen en de bouw van bassins voor koeltorens – inclusief de studie ervan op basis van de te leveren installaties).

Verder stond Franki Construct in voor de constructie van de nieuwe gebouwen, inclusief ontwerp/studie, afwerking en de technieken (elektriciteitsvoorzieningen en HVAC). Vanuit die gebouwen zal de latere sturing van de warmtekoppelingscentrale plaatsvinden.

In het project was verder ook nog de bouw van een gebouw voor gedemineraliseerd water voorzien.

Aangezien de nieuwe WKK-centale geïntegreerd moest worden in de bestaande installatie, dienden de bestaande distributienetten te worden gemodificeerd of nieuw bijgebouwd. Dit alles moest zo snel mogelijk gebeuren, zodat de nabijgelegen bedrijven een minimum aan hinder daarvan zouden ondervinden.

Al de geleverde inspanningen resulteerden in een vlotte inbedrijfstelling die bovendien een zeer grote bijdrage levert aan de CO2 reductiedoelstelling (Kyoto).

Categorie: Burgerlijke bouwkunde; Industrie

Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Bijzondere kenmerken 
Warmtekrachtcentrale met productie van 135 MW
Nieuwe weg 1, Zwijndrecht, Antwerpen, België
Bouwheer 
Siemens
Eindgebruiker 
Essent
Studiebureau 
KH Engineering