Waterzuiveringsstation - Sclessin

Beschrijving 

Nieuw zuiveringsstation van de stad Luik voor een verontreinigingsbelasting van 150.000 inwonerequivalenten (IE), uitbreidbaar tot 200.000 IE. Biologische behandeling door actief slib bij geringe belasting, met een droogweerstraat en een regenweerstraat.
Verzameling van 34 waterlozingspunten.

Categorie: Burgerlijke bouwkunde; Waterbouw

Franki behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep en is gespecialiseerd in de bouw en renovatie van gebouwen en in de burgerlijke bouwkunde.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Rue du Souveret entre le nr 82 et la station de pompage Aide, Sclessin, Liege, België
Bouwheer 
A.I.D.E.
Bedrag 
€30.193.514
Architecten 
Daniel Lesage
Tijdelijke handelsvennootschap 
Franki, Bageci, Biotim, CFE Eco-Tech
Studiebureau 
Etudes Greisch Ingénierie
Uitvoeringstermijn
6 jaar
Start werken
10-2006
Einde werken
10-2012