Westerscheldetunnel - Ellewoutsdijk Terneuzen (Nederland)

Beschrijving 

Het Westerscheldeproject kwam tot stand via PPS in een DBFM-procedure, waarbij de aannemerscombinatie – waartoe Franki Construct behoort – instaat voor zowel ontwerp, onderhoud, bouw als financiering van het project.
 
Ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van de Westerscheldetunnel omvatten: 2 geboorde tunnels van elk 6,6 km lang.
 
De noordelijke toerit bestaat deels uit een afgezonken betonnen caisson en deels uit een betonnen bak. Die bak bevindt zich in een bouwput dat bestaat uit een verankerde damwand en een aan trekpalen verankerde onderwaterbetonvloer. Rondom beide toeritten is een tweezijdig waterkerende dijk aangelegd. Rondom de zuidelijke toerit is een ca. 1,5 km lang cementbentonietscherm, met ingehangen damwand, aangebracht. Dat scherm reikt tot een diepte van ca. 28 m.
 
De werken bestonden uit:
 • 20 km wegen: voorzien van geluidsschermen. 15 kunstwerken: 9 viaducten, 2 bruggen, 1 duiker en 4 leidingoverkluizingen.
 • Eén van de bruggen is een hangtrogbrug van 120 m lengte voor treinverkeer.
 • Bedieningsgebouw.
 • Tolplein, tolhuisjes.
 • 26 dwarsverbindingen: vriestechniek.
 • Hittewerende bekleding: aangebracht met een speciaal daarvoor ontworpen, geautomatiseerde spuitrobot.
 • Alle technische installaties die nodig zijn voor de aansturing van de Westerscheldetunnel. Enkele voorbeelden daarvan zijn: verkeersportalen met verkeerssignalisatie; HVAC, sanitair, elektriciteitsvoorzieningen voor alle gebouwen en technische ruimtes; bedieningspaneel met monitoren voor de operatoren, incl. de software; ventilatie van de tunnel, bestaande uit 80 ventilatoren; camera’s; 166 st. hulpposten in de tunnel; 2 automatisch verrijdbare metalen vangrailconstructies (VEVA’s), met een lengte van elk ca. 50 m.
 • Het 10-jarige onderhoud van de Westerscheldetunnel.                                           

Data:
 • Mobilisatie: start op 14 juli 1996; duur = 1 maand; einde op 14 augustus 1996.
 • Ontwerp: start op 15 augustus 1996; duur = 15 maanden; einde op14 november 1997.
 • Bouw: start op 15 november 1997; duur = 6 jaar; einde op 14 november 2003.
 • Onderhoud: start op 15 november 2003; duur = 10 jaar; einde op 14 november 2013.  

Categorie: Gebouwen; Industriebouw & Logistiek - Burgerlijke bouwkunde; Bruggen, Tunnels - Wegenbouw; Algemene wegenwerken, Asfaltwerken, Betonwerken - Design & Build - PPS - Buitenland

 

Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Bijzondere kenmerken 
Geboorde tunnels, onderhoud gedurende 10 jaar. DBFM
Westerscheldetunnelweg 1, Borssele, Zeeland, Netherlands
Bouwheer 
K.M.W. (Kombinatie Middelplaat Westerschelde)
Eindgebruiker 
Rijkswaterstaat
Studiebureau 
K.M.W. (Kombinatie Middelplaat Westerschelde)
Uitvoeringstermijn
6 jaar
Start werken
11-1997
Einde werken
11-2003