Willekensmolen - Hasselt

Beschrijving 

De opdracht behelst vooral:

 • de coördinatie bij de aanleg/aanpassing van nutsleidingen;
 • de opbraak van verhardingen en lijnvormige elementen;
 • de opbraak/opvullen van rioolleidingen, inspectieputten en aansluitingen;
 • de aanleg van DWA- en RWA-leidingen met aansluitingen;
 • de bouw van betonnen kunstwerken voor riolering;
 • de aanleg van RWA bufferbekken;
 • de bouw en installatie van RWA-pompstation;
 • de aanleg van prefab en ter plaatse gestorte betonnen lijnvormige elementen;
 • de aanleg van steenslagfunderingen;
 • de aanleg van verhardingen van asfalt, beton en bestrating;
 • de plaatsing van signalisatie;
 • de groenaanleg en het onderhoud.

Kumpen behoort sinds de overname van Aswebo in 2011 voor 50% tot de Willemen Groep. Vanaf 2018 wordt Kumpen helemaal geïntegreerd in de groep.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Muggenstraat , Hasselt, Limburg, Belgium
Bouwheer 
Infrax, Stad Hasselt
Studiebureau 
Grontmij
Start werken
09-2016