Wind aan de Stroom - Antwerpen Linkeroever

Beschrijving 

NV Wind aan de Stroom is exclusief projectontwikkelaar voor windenergie op de linkerscheldeoever van het Antwerpse havengebied, in eigendom van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever.
Op dit moment hanteert NV W@S een tijdsvenster van 2013-2020 voor ontwikkeling van het volledige potentieel aan windenergie op de linkerscheldeoever.

Aannemingen Van Wellen heeft de taak om als aannemer de omgeving rondom de nieuwe windturbine in ere te herstellen. Voor elk van de turbines vraagt dit een andere aanpak, in functie van de bestaande nabijgelegen verhardingen.
De turbine wordt door middel van betonnen New Jerseys, draadafsluitingen, poorten en betonnen stootblokken ook beschermd tegen externe invloeden.

De werken dienen in twee fasen afgewerkt te worden. Voor elke fase krijgen we een beperkte uitvoeringstermijn van 30 werkdagen.

Er zijn vijftien verschillende werkzones. Dit vraagt extra coördinatie van de werkzaamheden, te meer omdat er tegelijkertijd op twee of drie locaties wordt gewerkt met eigen ploegen, waarna onderaannemers de draadafsluitingen en poorten plaatsen. Dit maakt dat er soms op 5 locaties tegelijkertijd mensen voor Aannemingen Van Wellen aan het werk zijn.

Categorie: Wegenbouw; Algemene wegenwerken, Asfaltwerken, Betonwerken

Van Wellen behoort sinds 2014 als dochterfirma van Aswebo tot de Willemen Groep, één van de grotere spelers in de bouwsector. Enkele van de belangrijkste partners binnen deze groep zijn Aswebo, Willemen General Contractor, Franki Construct, Franki en Cosimco.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Linkeroever, Antwerpen, België
Bouwheer 
Wind aan de Stroom
Bedrag 
€600.000
Uitvoeringstermijn
4 maanden
Start werken
10-2015
Einde werken
02-2016