Raad van Toezicht

Om de groei te bestendigen heeft Willemen Groep in 2008 belangrijke hervormingen doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld het centraliseren van de ondersteunende diensten in Shared Service Centers (SSC) en de oprichting van een externe adviesraad, met name de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht (RVT) is een belangrijk adviesorgaan binnen Willemen Groep. Hij bestaat uit de bestuurders aangevuld met externe adviseurs met een doorgedreven expertise in hun vak. Bij de oprichting ervan in 2008 had de RVT als doel een klankbord te zijn voor de bestuurders. Intussen is de RVT uitgegroeid tot een volwaardig en gewaardeerd controle- en adviesorgaan. Tijdens de tweemaandelijkse vergaderingen wordt voornamelijk van gedachten gewisseld over de te volgen strategie en er worden een aantal zaken besproken; grote investeringen en desinvesteringen, het gebruik van financieringsbronnen en –middelen, de evolutie van de markten, investeren in nieuwe landen, overnames, enz. Ook het bespreken van kerncijfers maakt deel uit van de agenda.

Leden van de Raad van Toezicht:

Francis Ampe
Karel De Boeck
Jurgen Ingels
Eric Stroobants
Luc Van Milders
Bram Willemen
Johan Willemen
• Katleen Willemen
Tom Willemen