Calculator Oosterweelverbinding

Bij Willemen Infra draait alles rond de strafste plannen. Als deel van de Tijdelijke Maatschap Rechteroever Compleet (TM ROCO), werken Willemen Infra en Franki Construct mee aan de verbinding tussen de Scheldetunnel en de R1, zowel in noordelijke als in oostelijke richting. Samen kijken we vooruit en geven we de toekomst vorm. We creëren kansen en ruimte om te leren en te groeien. Zo kunnen we altijd kwaliteit afleveren, hoe complex een project ook is.

Momenteel zijn we voor het project Oosterweelverbinding actief op zoek naar een calculator.

Functieomschrijving

 • De Calculator voert de aan hem door het Hoofd Calculatie opgedragen taken op het gebied van de calculatie uit.
 • Het opstellen van de project(detail)meetstaat met betrekking tot de discipline / Deelproject conform het Contract (Bestek);
 • Het calculeren van het project in de opgestelde meetstaat met de gekozen uitvoeringmethoden en ontwerpdetaillering met de vooropgestelde software;
 • Calculatie van de tijdelijke constructies en de inrichting van de bouwplaatsen - Het calculeren van varianten en/of alternatieven;
 • Het (mede) opstellen van het middelenlijst en voorgemaakte posten van de Calculatie;
 • Het calculeren van Compenseerbare Voorvallen;
 • Documentbeheer: dat de calculatiedocumenten bij de juiste persoon terecht komen;
 • De Calculator voert de taken uit zoals vermeld onder Hoofdstuk 5.5.6 en 5.5.7 van het V&GPO;
 • Afstemmen hoeveelheden meetstaat met BIM cel, Projectleiding, Werkvoorbereiding en Ontwerp van het Deelproject;
 • Afstemmen Calculatie rendementen, uitvoeringsmethodiek, detaillering en duurtijd met Projectleiding, Werkvoorbereiding, Planning en Ontwerp van het Deelproject;
 • Afstemmen Programma van Eisen met de Calculatie;
 • Integratie Werkpakketten in de meetstaat, afstemming Werkpakketten met Finance, Aankoop en Planning (4D & 5D);
 • Afstemmen met Aankoop tbv opmaak aankooppakketten en te gebruiken offertes onderaannemers / leveranciers.

Profiel

 • Opleiding Master of Bachelor Bouw of gelijkwaardig aangevuld met relevante cursussen dan wel vervangende werkervaring. ~5 jaar

Aanbod

Er wacht jou een sterk gevarieerde functie met tal van opportuniteiten en ruimte voor ontplooiing. Verder kan je rekenen op een aantrekkelijk salarispakket met tal van extralegale voordelen.

Heb je interesse of wens je graag meer informatie? Contacteer Gregory Bovée via gregory.bovee@willemeninfra.be of +32 473 31 71 35.

Vacature Details

Aannemingsbedrijven 
Oosterweel
Sector 
Architectuur (services)
Bouw
Industrie/Constructie/Installatie
Ingenieurschap
Installatie/Onderhoud/Herstellingen
Landbouw/Bosbouw/Visserij
Milieu
Categorieën 
Aankoop
Admin/Secretariaat/Onthaal
Algemene Directie
Arbeider
Architectuur/-diensten
Boekhouding
Bouw/Constructie
Commerciële binnendienst (B2C)
Electriciteit/Electronica/Electromech.
Hoger management
Human Resources
Installatie/Onderhoud/Herstellingen
IT
Kwaliteit
Milieu/Veiligheid
Professionele Diensten
Project management