Ervaren werfleiders

COSIMCO te Kontich is een algemene aannemer (klasse D8) en behoort sinds 2005 tot de Willemen Groep. Hun kernactiviteit is huisvesting voor bedrijven zoals productie- en logistieke gebouwen en kantoorgebouwen. Tevens behoren utiliteitsbouw en collectieve huisvesting tot hun activiteiten. Naast de klassieke uitvoering van een architecturaal ontwerp op vraag van een opdrachtgever, heeft zij een eigen design & build team dat een project van A (zoeken van een gepast stuk bouwgrond) tot Z (oplevering) kan uitwerken. Als aanbieder van totaaloplossingen draagt Cosimco kwaliteit, prijs, opleversnelheid en naleving van afspraken en budget hoog in het vaandel.

Ter versterking van haar team is Cosimco voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar  (M/V/X):

WERFLEIDERS

Functie

Dagelijkse leiding over ruwbouwactiviteiten m.b.t.

 • uitvoeren van het werk
 • het rendement
 • het te gebruiken materieel
 • de veiligheid

U rapporteert aan de projectleider.

Verantwoordelijkheden

OPERATIONELE LEIDING van de WERF en het PERSONEEL

 • rendementen en planning controleren
 • controle personeel
 • opvolging van kraanmannen en onderaannemers
 • communicatie organiseren (intern, onderaannemers en leveranciers)
 • aanbrengen van min –en meerwerken
 • inplanting en maatvoering
 • metingen en prestaties van onderaannemers en leveranciers
 • controle van dagrapporten en ingeven in systeem
 • beheer van materiaal en materieel op de werf

Detail van verantwoordelijkheden

ADMINISTRATIE

 • bijhouden van dagboek, aantal dagenblad, plannenlijst, planning
 • opmaken van vorderingsstaat, voortgangsstaat, controlelijst van werven
 • uitschrijven van afleveringsbonnen in samenspraak met ploegbaas
 • voorbereiding van verrekeningen
 • controle van dagrapporten, ingevuld door ploegbazen
 • bijhouden van dagelijkse lijsten
 • voorbereiding van aanvraag tot inkoop

UITVOERING WERK

 • voorbereiding van nodige plannen voor gebruik door ploegbazen
 • opmaken van een korte-termijnplanning van drie weken
 • bespreken met ploegbaas - de planning
 • het nodige materiaal-materieel
 • uitvoeringsvolgorde, uitvoeringsdetails en beschikbare uren
 • maandelijkse calculaties
 • de transportaanvraag
 • controle van stiptheid uren arbeiders, kwaliteit, maatvoering, conformiteit
 • controle van de werfveiligheid en opstellen van actiepunten
 • bespreking vooraf met onderaannemers: planning, volgorde, manier van werken,…
 • wekelijkse of tweewekelijkse coördinatievergadering met onderaannemer
 • opmetingen en afrekeningen van onderaannemers
 • controle van maatvoering en details van plannen van onderaannemers
 • verantwoordelijke grondverzet (zie procedure grondbank)

Profiel

Opleidingsniveau

 • bouwkundige opleiding (ing) of gelijkwaardig door ervaring

Bekwaamheid

 • minimum 3 jaar ervaring in een gelijkaardige job of werfervaring
 • zin voor nauwkeurigheid, orde en netheid
 • leiding kunnen geven
 • vakbekwaamheid en kennis van de bouw
 • aandacht voor en kennis van de problematiek i.v.m. kwaliteit, veiligheid en milieu

 

Vacature Details

Aannemingsbedrijven 
Cosimco
Sector 
Bouw
Categorieën 
Bouw/Constructie
Type Vacature 
Bediende