Aannemingen Van Wellen

Algemene wegenbouw

Bestratingswerken

Verharde oppervlakten zoals straten, pleinen of parkings kunnen niet alleen in asfalt of beton worden aangelegd. Kasseien, klinkers, (natuursteen)tegels, mozaïekkeien of waterdoorlatende materialen behoren eveneens tot de mogelijkheden. Afhankelijk van de toepassing van het oppervlak en de gekozen materialen, bestaan er talloze legpatronen.

Betonwerken

Betonwerken

Beton is een van de meest gebruikte en polyvalente materialen in de wegenbouw. Dankzij modern materieel en ervaren personeel zorgt Aannemingen Van Wellen voor een kwaliteitsvolle en efficiënte uitvoering. Naast al dan niet gewapende rijwegbeton en fietspaden verzorgen wij ook de aanleg van allerhande lijnvormige elementen met een glijbekistingsmachine. Hierbij worden allerhande boordstenen, greppels, stootbanden, verholen goten, … ter plaatse gestort. Dankzij de ervaring en de knowhow van het personeel kan Aannemingen Van Wellen bijna alles wat prefab bestaat ook ter plaatse storten.

Funderingswerken

FUNDERINGSWERKEN

Een goede fundering is van essentieel belang om latere verzakkingen van het wegdek te vermijden. Aannemingen Van Wellen is uitgerust met één betoncentrale en twee mobiele mengcentrales waarmee verschillende funderingsmaterialen kunnen gedraaid worden. Ook voor de aanleg van de verscheidene soorten fundering is ons bedrijf uitgerust met modern materiaal, waarbij o.a. 3D-sturing tot de mogelijkheden behoort.

Grondwerken

Grondwerken

Aannemingen Van Wellen beschikt over al het nodige materieel en personeel voor het uitvoeren van grondwerken en grondverzet. In het bijzonder zijn wij zeer ervaren in het uitvoeren van grondwerken van grote containerterminals alsook de kleinere en meer delicatere werken binnen een stadsomgeving voor aanleg van riolering en/of wegenis.

Rioleringswerken

Rioleringswerken

Een goed aangelegd en onderhouden rioleringsstelsel is van groot belang voor een snelle afvoer van water. Aannemingen Van Wellen is al sinds decennia actief in het plaatsen van diverse soorten rioleringen.