Aannemingen Van Wellen

Erkenning en attesten

Online DOP

Erkenningen:

Aannemingen Van Wellen heeft 05583 als erkenningsnummer en is erkend in volgende klassen, categorieën en ondercatergorieën:

 • C(8) Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken (max per werk: - max alle werken samen: 260.000.000 EUR)
 • C1(8) Gewone rioleringswerken (max per werk: - max alle werken samen: 260.000.000 EUR)
 • C3(6) N-elektronische verkeerstekens verbindingsweg (max per werk: 3.225.000 EUR - max alle werken samen: 260.000.000 EUR)
 • C5(8) Bitumineuze verhardingen/bestrijkingen (max per werk: - max alle werken samen: 260.000.000 EUR)
 • D(8) Algemene aannemingen van bouwwerken (max per werk: - max alle werken samen: 260.000.000 EUR)
 • D1(8) Alle ruwbouw/onder kap br. gebouwen (max per werk: - max alle werken samen: 260.000.000 EUR)
 • E(8) Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde (max per werk: - max alle werken samen: 260.000.000 EUR)
 • E1(8) Moerriolen (max per werk: - max alle werken samen: 260.000.000 EUR)
 • G(8) Algemene aannemingen van grondwerken (max per werk: - max alle werken samen: 260.000.000 EUR)
 • H(7) Algemene aannemingen van spoorwerken (max per werk: 5.330.000 EUR - max alle werken samen: 43.000.000 EUR)

Attesten:

Kwaliteit, veiligheid en milieu als primaire waarden

Aannemingen Van Wellen heeft als missie duurzame waarde te creëren voor al haar stakeholders door op een professionele, kwaliteitsvolle en veilige wijze, met respect voor het milieu, projecten mee uit te werken en te realiseren.

Hiervoor kunnen wij rekenen op competente, gemotiveerde en verantwoordelijke medewerkers die gedreven worden door een aantal kernwaarden:

 •  Respect voor de mens: Wij willen een aangename werkomgeving waarbij medewerkers zich goed voelen en zich steeds verder kunnen ontplooien en kansen krijgen.  Het welzijn van zowel de eigen werknemers als het personeel van onze onderaannemers of andere tijdelijke medewerkers staat daarbij voorop. Menselijk leed is iets wat wij ten allen tijde dienen te voorkomen.
 •  Continue verbetering: Wij willen in alle onderdelen van onze onderneming steeds verder blijven optimaliseren en een continue verbetering creëren om zo kwaliteit te borgen en materiële of technische onvolkomenheden of schade te voorkomen.
 •  Duurzaamheid: Wij willen een duurzame winstgevende continuïteit van de onderneming realiseren door onszelf steeds vooraf vastgelegde financiële objectieven te stellen. Een goede verstandhouding met al onze stakeholders die leidt tot een duurzame samenwerking vinden wij daarbij ook van essentieel belang.
 •  Respect voor het milieu: Wij willen alle vormen van energie op een duurzame wijze aanwenden en onze afvalstromen steeds meer trachten te reduceren alsook  milieuschade voorkomen.

Om deze missie en waarden te realiseren is er binnen de onderneming een kwaliteitsmanagementsysteem uitgewerkt waarbij veiligheidsmanagement en milieumanagement  een geïntegreerd onderdeel vormen van het totale kwaliteitsmanagement.

De onderneming heeft de certificaten voor ISO9001:2015, ISO14001:2015 en VCA** 2008/5.1 voor de hele onderneming en het certificaat VCA-P 2008/5.1 voor de afdeling Petrochemie van de onderneming. Voor de respectievelijke onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem zorgen wij ervoor dat ze, rekening houdend met alle geldende wet- en regelgeving, blijven voldoen aan de normen van deze internationale zorgsystemen en controlelijsten en onderwerpen ze hiervoor elk jaar aan interne en externe audits.

De zorg voor kwaliteit, veiligheid en milieu zijn een verantwoordelijkheid van iedereen. Er wordt verwacht dat iedereen zijn taken en zijn verantwoordelijkheden opneemt en actief meewerkt aan de verwezenlijking van de vooropgestelde  doelstellingen van het beleid en meewerkt aan een continue verbetering  om duurzame waarde te creëren.

ISO 9001 : 2015 (2017-2020).pdf
ISO 14001 : 2015 (2017-2020).pdf

VCA - P 2008/5.1 (2017-2020).pdf
VCA** - 2008/5.1.pdf

Beleidsverklaring.pdf
 

Hernieuwing certificaten

Aannemingen Van Wellen voldoet reeds lange tijd aan alle kwaliteits-, veiligheids- en milieunormen. Getuige hiervan zijn onze certificaten ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) , VCA** (veiligheid) en VCA-P (veiligheid petrochemie). Hiermee benadrukken we onze inzet om zowel op vlak van kwaliteit, veiligheid als milieu tegemoet te komen aan de vragen en eisen van onze stakeholders. In 2017 werden we gehercertificeerd. Aangezien de norm opnieuw enkele wijzigingen inhield, wilden wij de boot niet missen. Daarom werd Aannemingen Van Wellen in oktober 2017 succesvol geaudit naar de nieuwe norm, nl. ISO 9001:2015 (kwaliteit) en ISO 14001:2015 (milieu).