Aannemingen Van Wellen

Kwaliteit

Het kwaliteitsmanagementsysteem is uitgewerkt volgens het principe en de methodiek van Deming (Plan-Do-Check-Act) en heeft tot doel om continu verbeteringen aan te brengen in de onderneming en zo de kwaliteit alsmaar te verhogen.

Het systeem is opgebouwd vertrekkend vanuit een organisatiestructuur waarbij een hechte samenwerking tussen de verschillende diensten en al hun medewerkers de basis vormen.

De werknemers worden beschouwd als het belangrijkste kapitaal van de onderneming. De competenties van de medewerkers zijn cruciaal en er wordt gestreefd naar een verdere ontwikkeling ervan. Permanente bijscholingen en opleidingen worden daarbij voorzien.

Communicatie en het doorstromen van informatie en instructies binnen de onderneming is een absolute noodzaak en hiervoor zijn de nodige overlegstructuren opgezet in alle geledingen van de onderneming.

Een periodieke evaluatie met beoordeling van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem vormen de basis voor het hernieuwen van doelstellingen en het verder optimaliseren van het beleid.

Op deze wijze streven wij naar een duurzame tevredenheid voor al onze stakeholders.