Aannemingen Van Wellen

Milieu

Ook op het gebied van milieu wordt gestreefd naar een continue verbetering. Het steeds verder reduceren van het energieverbruik en het verminderen van onze afvalstromen is een permanente doelstelling.

De naleving van alle van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving is een absolute prioriteit in het milieumanagementsysteem.

De milieurisico’s die verbonden zijn aan alle activiteiten van de onderneming, worden geanalyseerd en periodiek geëvalueerd. Preventieve maatregelen worden getroffen ter beheersing van de verschillende milieuaspecten.

Mogelijke noodsituaties die aanleiding kunnen geven tot milieuverontreiniging of andere milieuschade zijn gedefinieerd en noodplannen zijn hiervoor opgemaakt.

Alle medewerkers worden gesensibiliseerd om op een milieubewuste manier te werken en rekening te houden met de milieurisico’s verbonden aan de activiteiten.

Milieudoelstellingen en taakstellingen zijn opgemaakt en worden minstens jaarlijks geëvalueerd en beoordeeld. De nodige middelen worden vrijgemaakt opdat de vooropgestelde milieudoelstellingen zouden kunnen gehaald worden.

Car Free Day

In het kader van de ‘Week van de Mobiliteit’ neemt onze firma elk jaar opnieuw deel aan de ‘Car Free Day’.
Lees ook: '157 collega's laten wagen thuis op Car Free Day'

Car Free Day is een initiatief van Taxistop en Bond Beter Leefmilieu. Willemen Groep neemt traditiegetrouw deel aan de actie en werkt telkens opnieuw zelf ook een aantal initiatieven uit voor haar medewerkers die op een duurzame manier naar het werk pendelen. Zo trakteerden de bedrijven hun deelnemers op een gezond ontbijt en/of lunch, waren er gratis fietsonderhoudsbeurten, testritten met CNG-wagens en eBikes en werden weekendarrangementen verloot. Carpoolers werden verrast met een waardebon voor een gratis carwashbeurt. Aannemingen Van Wellen deed er in 2016 nog een schepje bovenop: de bedrijfsparking werd er ingericht als parcours voor gekke fietsen.