Aannemingen Van Wellen

Recyclage

Vaste productiesites in Schoten en Doel

Naast de hoofdactiviteit van wegenis- en rioleringswerken is Aannemingen Van Wellen ook gespecialiseerd in het verwerken van bouw en sloopafval. Zo beschikt onze firma over mobiele breek- en zeefinstallaties alsook over twee mobiele mengcentrales . Zo draagt Aannemingen Van Wellen bij om op een milieubewuste wijze de afvalberg te verkleinen. Het bouwafval wordt selectief gerecycleerd tot puingranulaten. Deze puingranulaten kunnen worden toegepast in de wegenbouw en infrastructuurwerken alsook in de beton - en asfaltcentrales voor in de wegenis gebruikte eindproducten.

Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole

Aannemingen Van Wellen beschikt over een eigen laboratorium dat zorgt voor een permanente controle tijdens het productieproces van alle recyclingmaterialen. Bijkomende proeven worden in nauwe samenwerking met onafhankelijke en door COPRO geaccrediteerde laboratoria uitgevoerd.