Aannemingen Van Wellen

Veiligheid

Het welzijn van al onze medewerkers beschouwen wij als een absolute prioriteit. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is voor ons een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering.

Ons uiteindelijke doel is om alle ongevallen te voorkomen. Door het voeren van een consequent veiligheidsbeleid en continu te verbeteren willen wij zowel lichamelijke letsels, materiële schade als milieuschade vermijden.

Onze visie vertrekt vanuit een preventieve aanpak. Een dynamisch risicobeheersingssysteem vormt  daarbij de basis van het veiligheidsbeleid. De risico’s binnen onze onderneming, op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu worden geanalyseerd en de nodige preventieve maatregelen worden getroffen om ze in eerste instantie zo veel mogelijk uit te sluiten of indien dit niet realiseerbaar is ze tot een aanvaardbaar restrisico te herleiden.

Iedere medewerker dient bovendien voorafgaand aan de start van alle werkzaamheden volgens onze methodiek « Goe bezig »  een laatste risicoanalyse uit te voeren. Het werk mag pas aangevat worden indien deze laatste analyse positief wordt geëvalueerd.

De continue verbetering van het veiligheidsbeleid is verder gestoeld op transparantie en open communicatie met een grote betrokkenheid van alle  medewerkers.  Het melden en bespreken van alle incidenten is daarbij van essentieel belang. De werknemers  worden op een positieve wijze aangesproken aangaande veiligheid en individueel beoordeeld. Een constructieve medewerking en een goede veiligheidsattitude wordt zowel collectief als individueel beloond.